AKTUELT Må slåss om læreplassene To av tre som utdanner seg til barne- og ungdomsarbeidere i Møre og Romsdal kan se langt etter noen læreplass. Kommunepolitikerne må svare for seg i valgkampen, mener Fagforbundets ungdomstillitsvalgt Kristian Tangen. I februar lå førskolelærere og barnehageassistenter på henholdsvis fjerde- og femteplass på NAVs liste over de mest etterspurte fagpersonene i Norge, ifølge Dagsavisen. Omfattede planer om videre barnehageutbygging tilsier at det kan bli enda mer rift etter fagpersonell av denne typen i tiden framover. Likevel går mer enn fire av ti av dem som utdanner seg til barne- og ungdomsar- beidere uten læreplass. De som ikke får læreplass, må fullføre opplæringen på skolebenken. Kristian Tangen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, mener kommunepolitikerne er for slappe. Han vil at Fagforbundet skal være tydelig til stede med krav om læreplasser i valgkampen. – Kommunepolitikerne må vise at de kan ta ansvar som arbeidsgivere, sier Tangen til Fagbladet.    EVT Solide tillegg i kirken Mellomoppgjøret er i havn for Fagforbundets medlemmer innenfor kirken. Over 1000 medlemmer får solide lønnstillegg. Fagforbundet er godt fornøyd med resultatet for våre medlemmer i KA-området (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon). Resultatet er solid lønnstillegg til alle. – Minstelønnssatsene heves, og vi er spesielt fornøyd med at også minstelønnssatsene for de aller yngste arbeidstakerne mellom 14 og 17 år går opp, sier Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Fra oppgjøret i 2006 ble det avtalt et generelt tillegg på 7500 kroner. Det ble gitt med virkning fra 1. mai i år. Fra samme dato gis det ytterligere et generelt tillegg på 1,4 prosent av den enkeltes lønn. Dette er på linje med resultatet i kommunesektoren (KS). Økt kjøpekraft Forhandlingsresultatet sikrer medlemmene i området vesentlig økt kjøpekraft og den beste reallønnsveksten på lenge, sier Fagforbundet i sin tariffinformasjon. SKKO-leder Henriksen Aas framholder at Fagforbundet i dette oppgjøre har gått i bresjen for å ordne opp for lønnsgruppe 5 som omfatter de med høyest utdanning, som for eksempel prestene. De har lenge har ligget etter tilsvarende utdanningsgrupper. Fortsatt lønnsgap – Kirkeområdet får stort sett hele sin økonomi fra kommunene, og bør lønnsmessig likestilles med lønningene i KS-avtalen. Vi har ikke greid å tette lønnsgapet helt, men er kommet et godt stykke på vei, sier Mette Henriksen Aas til Fagbladet. Fagforbundet har over 1000 medlemmer i KA-området. Blant annet kirkeverger, administrativt ansatte, prester, kirkegårdsarbeidere, kirketjenere og barnehagepersonale med Kirken som arbeidsgiver. KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (Allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 6-7/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2007 fbseksjonKIR