Mucho macho i Prestelva Mannfolka i Prestelva barnehage på Sortland er i særklasse. Barnehagen ligger høyt på listetoppen i Norge når det gjelder andel mannlige ansatte. Teks og foto: ELIN RINDAHL – Menn skjønner tidligere enn kvinner at navlestrengen er kuttet, erter Asbjørn Aune. Men det er alvor bak spøken. Styreren i Prestelva har gjort det til sin livsoppgave å få flere menn inn i barnehagen. På det meste var de sju, nå er fem av 21 menn. Det myldrer av fargerike kjeledresser i akebakken denne flotte vårdagen. – Det er mye på grunn av mannfolka at vi har fått en profilert satsing på friluftsliv. Vi har en tese om at mannfolk har en litt røffere omsorg, uten at kvaliteten lider, sier Asbjørn. Noen syns kanskje utfordringene i Prestelva blir vel røffe. Asbjørn innrømmer at han har fått tilbakemeldinger fra foreldre som har klump i halsen når femåringen i vinterblesten og adventsmørket drar på fakkeltur i skjærgården. Men de som står litt nervøse igjen på kaia er sjelden menn. Regjeringa har som mål at det skal være 20 prosent menn i barnehagene i løpet av 2007. Det er langt fram til målet, knapt åtte prosent av norske barnehageansatte er menn. Norge troner likevel på verdenstoppen når det gjelder antall mannlige ansatte i barnehagene. Gutteklubben MIB – Vi startet med en «gutteklubb». MIB-arbeidet (menn i barnehage) i fylket var nede for telling. En undersøkelse i regi av fylkesmannen fikk tragiske dårlig respons, sier Asbjørn. Da midlene skulle fordeles i 2005, valgte fylkesmannen å satse alt på en hest. «Gutteklubben» i Prestelva hadde vist handlingskraft og oppnådd resultater. Hele potten gikk til MIBguttas klubbkasse. En del av midlene ble investert i teknisk utstyr. Med nytt videokamera og redigeringsutstyr har de laget sin egen promo-film, de har trykket brosjyrer, laget webside og powerpointpresentasjoner som de bruker på rekrutteringsturné. Gruppas opptreden har slått an. Tilbakemeldingene fra kommunen og ungdomsskolene ROLIGE aktiviteter: Det kan bli andre boller når gutta leker bakemestre. Treåringene Thomas og Sander opplever likestilling i praksis i barnehagen sammen med Benjamin Antonsen. i distriktet er overveldende. Høgskolen i Bodø er elleville, og har booket gutta også til neste år. På førskolelærerutdanninga er frafallet blant mannlige studenter sørgelig stort. Hele 48,3 prosent av mannfolka sluttet mellom 2003 og 2005. – Vi ønsker å beholde mannfolka i utdanninga og i yrket. Vi vil vise dem mulighetene til å utforme egen arbeidshverdag og bidra til kvalitetsøkning i tilbudet til barna og foreldrene. Når fedre møter menn i garderoben, engasjerer de seg på en annen måte. Asbjørn er ikke opptatt av å ha flest mulig machomannfolk på laget. 30 > Fagbladet 6-7/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR