Levende fortelling – Fortelling er en ark som er sendt oss fra våre forfedre og formødre. En båt de har sendt oss gjennom tiden, og som bærer med seg en visdom. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE 32 > Fagbladet 6-7/2007 Det er fortellerfestival i Oslo. Fortellingen blir til i rommet mellom den som forteller og den som lytter. Her er ingen bilder på en skjerm. Bildene skaper du selv, inni deg. Georgiana Keable er travel arrangør for fortellerfestivalen i Oslo for fjerde gang. Hun står midt i opprydningen etter fortellerhelg på Det Åpne Teater på Grønland i Oslo, og forbereder ny økt i Groruddalen. – Fortellingen er en fin måte å overlevere kunnskap på. En visdom om hvordan mennesker kan passe på dyrene, naturen og hverandre, og leve godt sammen, sier Georgiana Keable. – I vår tid hører vi så mye negativt om menneskene at vi tror at vi er onde. Men se på eventyrene, oppfordrer hun. – Alle er gode. Ingen sier at du skal skade andre. Til meg sier det at mennesket har i seg grunnleggende gode egenskaper. Ellers ville de ikke ha sendt oss disse fortellingene. Georgiana er levende opptatt av fortelling i barnehage og skole. Før hun kom til Norge, drev hun sin egen Storytelling Nursery i England i sju år. Nå underviser hun ved Høgskolen i Oslo i fulltidsstudiet «Fortellerkunst», og på deltidsstudiet Muntlig fortelling I . I dag tilbys studiet også i Trondheim og Tromsø. Det fins også kortere dagskurs. Kast deg uti Legg bort boka og prøv deg fram! er Georgianas råd til den som vil prøve seg på fortel- OVER LANDEGRENSENE: Fortellerfestival er flerkulturell formidling. Fra venstre Georgiana Keable, Per Jostein Aarsand og Raymond Sereba fra Fortellerhuset i Oslo. fbaargang2007 fbseksjonKIR