Yrkesfaglige TEMAHEFTER Nr 1/05 TVERRFAGLIG SAMARBEID gjennom gjensidig respekt og interesse for andres fagområder. er et innspill til refleksjon om mellommenneskelige forhold, makt og avmakt og etiske standarder på arbeidsplassen. setter søkelys på hva som skal til for at de ansatte skal lykkes med sine oppgaver. Hva er god og motiverende ledelse? kommer med innspill til hvordan vi kan motvirke sykehusinfeksjoner og hindre utbrudd av antibiotikaresistente mikrober. viser hvordan renhold, helse, miljø og sikkerhet må ses i sammenheng, slik at hele samfunnet kan dra nytte av renholdskompetansen. er en måte å tenke på. Hva har den andre bruk for? Hva kan jeg bidra med? Det er ikke så mye som skal til. er en utfordring til alle som arbeider med barn. Det er fantastisk hva barn kan få til, men noen må gi dem sjansen! fokuserer på digitaliserte tjenester. Interaktive skjema, internettsøknader, digitaliserte sykehus og kommunestyremøter direktesendt til egen datamaskin. Blir alt enklere? er innspill til ansatte som arbeider med utviklingshemmede. De har en nøkkelrolle i å bidra til et seksualvennlig miljø. Bestill Fagbladets temahefter på: www.fagforbundet.no Gå inn på Nettbutikken. Oppgi antall og om det gjelder klassesett. Kr 25,pr eks Kr 150,klassesett (25 stk) Nr 2/05 YRKESETIKK Nr 3/05 LEDELSE Nr 4/06 HYGIENE OG SMITTEVERN Nr 5/06 RENHOLD OG HYGIENE Nr 6/06 KREATIV OMSORG Nr 7/06 LYDEN AV SMÅ SKRITT Nr 8/07 eFORVALTNING Nr 9/07 KJÆRLIGHETENS LANDSKAP YRKESETIKK FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, innspill til debatt og inspirasjon i en travel yrkeshverdag. YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 2-2005 KJÆRLIGHETENS LANDSKAP UTVIKLINGSHEMMEDE OG SEKSUALITET – YRKESFAGLIG TEMAHEFTE FOR MEDLEMMER AV FAGFORBUNDET NR. 9-2007 TVERRFAGLIG SAMARBEID YRKESFAGLIG TEMAHEFTE LEDELSE YRKESFAGLIG TEMAHEFTE 3-2005 fbaargang2007 fbseksjonKIR