SEKSJONSLEDER Førti kirkeverger oppsagt – De siste 8–10 årene er 40 kirkeverger blitt sagt opp. Det viser at mange har behov for bistand, sier rådgiver Trygve Natvig i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Landets kirkeverger er opptatt av at også ledere innenfor kirken kan være fagorganisert, og tidligere i vår var kirkeverger fra hele landet samlet på Værnes for å diskutere kvalitet og omstilling, framtidig organisering av arbeidsgiveransvaret i den norske kirke, ledernes behov for fagorganisering og muligheten for å være organisert i Fagforbundets avdeling for rådmenn og andre ledere. En egen arbeidsgruppe er satt ned for å følge opp arbeidet. Innen sitt område har kirkeverger de samme lederoppgaver som Kvalitet i utdanning rådmenn har i kommunene. Det gjelder både administrativt, økonomisk, drifts- og personalmessig. Fagforbundet organiserer for tiden omlag 60 av drøyt 400 kirkeverger. En tredel av dem er allerede medlem av rådmannsforeningen, og har vært det i flere år. Fagforbundet fikk på kirkevergekonferansen god støtte for sitt syn på framtidig organisering av arbeidsgiveransvaret i Kirken. Det går ut på å få til en felles arbeidsgiver i kirkelig fellesråd lokalt. Det betyr at også prestene blir lokalt ansatt. Videre er det viktig å styrke den lokale arbeidsgiverkompetansen, mener Fagforbundet. Utvalget som ser på framtidig arbeidsgiverorganisering i Den norske kirke, vil legge fram rapport til høsten.    MoS Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) var representert på den årlige Nokut-konferansen i Bodø i mai (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning). Også i år var hovedfokus på høyere utdanning, men noen seminarer tok opp spørsmål knyttet til fagskoleutdanning. Det er Nokut som godkjenner fagskoletilbud og høyere utdanning. Du kan lese innledningene på www.nokut.no    MW Fagforbundet ut mot KFO Forbundsstyret i Fagforbundet går ut mot KFO i etterkant av deres aksjon «En hjertesak». KFO opptrer aggressivt, sprer usannheter og fordeler egne utmeldingsblanketter som skal sendes til Fagforbundet, hevder forbundsstyret. Tillitsvalgte i Fagforbundet skal ha opplevd at enkeltmedlemmer Inkludering blir overført fra Fagforbundet til KFO på falske premisser. I tillegg feilinformerer organisasjonen om forbundets forsikringer og yrkesfaglige tilbud. Forbundsstyret mener derfor det blir vanskelig å samarbeide med KFO, og anmoder alle organisasjonsledd om å vurdere meget kritisk ethvert samarbeid.    VeV SKKO var med på Maihaugenkonferansen 2007 på Lillehammer om Nøkler til inkludering og velferd. Fokus var arbeidsliv, kommunikasjon, «norskhet», enslige mindreårige flyktninger og nettverk for utvikling. Les mer på www.imdi.no    MW Mulighet for barne- hageministeren På barnehagedagen den 20. mars i år la kunnskapsminister Øystein Djupedal fram den første kompetansestrategien for barnehagesektoren. Men en slik strategi er avhengig av ressurser, og de må komme raskt. Dette må ikke ta lang tid å sette ut i livet! For å få det til, har kommunene en nøkkelrolle. De må lage gjennomførbare kompetanseplaner som også omfatter de private barnehagene. Lærlingplasser er sentralt i dette. Lærlinger betyr økt kvalitet i barnehagen på kort sikt: styrket bemanning, fornying og mangfold. På lang sikt vil også barne- og ungdomsarbeiderne bidra til økt kvalitet i barnehagen gjennom rekruttering, faglig fornying og kompetanseheving. Derfor må alle barnehager i alle METTE HENRIKSEN AAS «Kommunene må lage gjennomførbare kompetanseplaner som også omfatter de private barnehagene.» kommuner åpnes for lærlinger. Kommunene må legge til rette for at også de private barnehagene kan ta sin del av ansvaret. Statsråden kan selv gå foran med et godt eksempel slik helseministeren har gjort. Sylvia Brustad er fadder for en lærling i helsefagarbeiderfaget og lovet ved «overrekkelsen» å følge henne opp med besøk under læretida i Elverum kommune. Vi trenger faddere som tar ansvar for barne- og ungdomsarbeiderne også. De er like viktige som helsefagarbeiderne. Det snakkes så mye om hvor mange nye hender vi trenger, for hvem skal ellers ta vare på oss når vi blir gamle eller sjuke. Men hva kan være mindre framsynt enn å glemme hvem som skal ta vare på den oppvoksende slekt? Det er like stort behov for lærlingplasser for barne- og ungdomsarbeidere. Ungene – framtida vår – er avhengig av dem. Denne utfordringa bør kunnskapsministeren gripe aktivt fatt i, slik helseminister Brustad gjorde da hun tok imot sin fadderlærling. Da har han samtidig sjansen til å profilere seg som minister for kvalitet i barnehagene, og ikke bare for bygging av et størst mulig antall av dem. fbaargang2007 fbseksjonKIR