SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Vekk fra staten En formidabel allianse av organisasjoner og partier krever at de nye regionene får ansvaret for og eierskap over sykehusene. 28 > Stjeler inngangsbillett Arbeidstiltak som ikke ender i fast arbeid, beskriver fremdeles funksjonshemmedes møte med arbeidslivet. IA-avtalen virker ikke. 30 > Attraktiv arbeidskraft Fokusforfatteren mener arbeidsgiveren må legge større vekt på at kvalifiserte ansatte er den sterkeste og viktigste ressursen på arbeidsplassen. 36 > Illustrasjonsfoto: colourbox.com Ordførere e-kommuniserer Over halvparten av landets ordførere har daglig eller ukentlig kontakt med folket per e-post. Ny teknologi gjør lokalpolitikerne mer tilgjengelige enn før. Ett rike ett bredbånd Nå skal hele riket samles på nytt, med bredbånd. I revidert statsbudsjett tredobler regjeringen bevilgningen for å sikre bredbånd i distriktene. – Regjeringen har i Soria Moriaerklæringen sagt at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett innen utgangen av 2007. Dette løftet blir innfridd gjennom regjeringens forslag. Derfor er dette en merkedag for Norge, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Den opprinnelige bevilgningen på 122 millioner kroner blir økt til 377 millioner.    VeV Slappe sjefer mer mobbing – Når stressfaktorer og konflikter mellom medarbeidere ikke blir tatt opp av en ansvarlig leder, er risikoen stor for at problemene øker og resulterer i mobbing og sterk mistrivsel, sier Ståle Einarsen, professor ved Universitetet i Bergen. Ifølge Einarsen er det et vel så stort problem at ledere ikke tar tak i problemer som at de er tyranniske eller autoritære. Konklusjonen er resultatet etter en undersøkelse om mobbing på arbeidsplassen. VeV Mange politikere surfer også innom debatterforumer og leser debatter. Faktisk viser det seg at de folkevalgte henter inspirasjon herfra. En av tre lokalpolitikere plukker argumenter fra nettdebatter, og tar dem inn i kommunestyresalen. Styrker demokratiet I forskningsprosjektet «IKT og lokaldemokratiet» er samtlige av landets ordførere intervjuet ved hjelp av spørreskjema, ifølge Forskning.no. – Våre resultater viser at det fins klare holdepunkter for at forskjellige former for e-kommunikasjon styrker lokaldemokratiet, sier Eli Skogerbø, prosjektleder og professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Forventningene til e-kommunikasjonens effekt på det lokale selvstyret har økt i takt med internettets vekst. Selv hos kommuner med de dårligste nettløsningene har informasjon aldri vært lettere tilgjengelig for innbyggerne. Utenkelig – Verden har nok ikke endret seg radikalt, men folk har i hvert fall fått muligheten til lettere å kunne forholde seg til politikken. Det som nå er dagligdags, ville vært helt utenkelig for 15–20 år siden, påpeker Skogerbø. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 6-7/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKON