TATT PÅ ALVOR: Sammen med daglig leder Kristin Meland (t.v.) utarbeider Marthe Marie Trælnes sin egen handlingsplan. Hun håper at hun nå er på vei mot et fremtidig yrke. Kronglete vei i tiltaksju Marthe Marie Trælnes (22) fikk tilbud om kortsiktige tiltak i arbeidslivet. Helt vanlig når det gjelder unge funksjonshemmede, viser nyere forskning. 30 > Fagbladet 6-7/2007 Tekst og foto: INGER E. EFTEVAND ORVIN Så lenge hun gikk på videregående på hjemplassen Fauske, opplevde rullestolavhengige Marthe Marie Trælnes (22) god praktisk tilrettelegging. – Men noe skjedde da jeg skulle søke videre på VK1. Da ble det mye fokus på at jeg måtte velge et yrke som passet fordi jeg sitter i rullestol, ikke fordi det passet meg som person eller fordi jeg hadde lyst, sier Marthe Marie. I dag kan hun se at hun burde stilt flere krav. – Jeg fulgte det de andre sa, og hørte på dem som så hindringer jeg selv ikke så, sier hun. Det resulterte i avbrutt skolegang og innvilget yrkesrettet attføring som 18-åring. Umyndiggjort Ifølge undersøkelsen «Mellom drøm og virkelighet», utført av Nordlands- forskning, beskriver flere unge funksjonshemmede at de i møtet med hjelpeapparatet, og da spesielt NAV Arbeid, er blitt møtt med skepsis, kunnskapsmangel og anbefalinger om uføretrygd. De føler seg umyndiggjort. – Saksbehandlers fokus på funksjonshemming som begrensende står i sterk kontrast til de unges ønske om og kamp for sin plass i arbeidslivet, sier forsker Cecilie Høj Anvik. Spesielt for unge som har behov for fbaargang2007 fbseksjonKON