BREDBÅND: Kjell Pedersen-Rise (t.v.), Knut Dannevig og Jan Petter Røinaas i Digitale DistriktsAgder forener Agder under ett bredbånd. Fagbladet 6-7/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKON