IKT-SAMARBEID: Ronny Tellefsdal (t.v.), Roy Arneberg og Arne Guddal samordner datatjenestene i kommunene Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand og Risør. virkningene av prosjektet, forteller Aust-Agders innkjøpssjef, Jan Petter Røinaas. Blant konsekvensene av utbyggingen er at seks kommuner i VestAgder har felles lønnskjøring, i AustAgder har en rekke kommuner felles økonomisystem og i Setesdal har fem kommuner felles sak- og arkivsystem samt portal. Penger spart er penger tjent: I de fem Setesdal-kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje/Hornnes og Iveland sparer hver kommune «Du står midt på Karl Johan eller i tjukkeste New York, selv om du bor i distriktsnorge.» Prosjektleder Kjell Pedersen-Rike 200.000 kroner per år ved å kjøre felles økonomisystem. Eksterne datalinjer kostet tidligere 50.000 å leie hvert år. Nå koster de 8000 kroner. Stemningen har snudd – I begynnelsen møtte vi en nølende holdning. Bredbånd kommer, visste mange, men hva det kunne brukes til, var de usikre på, sier Pedersen-Rise. Siden starten av 2000-tallet har stemningen og bevisstheten snudd. Den gang måtte prosjektmedarbeiderne i Digitale DistriktsAgder forklare hva bredbånd var godt for. I dag presser både innbyggere og kommuner på for fortgang i utbyggingen. Kanskje ikke rart det offentlige har fått øynene opp for digitaliseringen: Ifølge en statistikk i EU kan førti prosent av den økonomiske veksten i kommunene tilbakeføres til IKT. Kurven for internettets anvendelsesområder peker rett oppover. Sørlandets digitale motorvei Det er kort vei mellom ledere og fagpersoner som skryter av Sørlandets nye, digitale livsnerve. – Ikke det at bredbånd er et mål i seg selv. Men vi har lenge sett at skal vi overleve som en liten kommune og samtidig gi innbyggerne bedre tjenester, må vi få til et interkommunalt samarbeid, sier Bjarte Nordås, rådmann i Åmli kommune. Mindre sårbar Nordås mener utbyggingen har minsket kommunens sårbarhet. – Det er vanskelig for en liten kommune å bygge opp kompetanse på alle områder. Gjennom det nye samarbeidet er det mulig å samkjøre tjenester som økonomi, regnskap, kommunal fakturering og innfordring, lønn, vann, kloakk, kart og oppmåling og IKT-vedlikehold. Utstrakt samarbeid Et direkte resultat av bredbåndsutbyggingen er Den Digitale Østregionen, et utstrakt samarbeid mellom Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Risør. Kommunene sørger for en rekke felles tjenester. Det gjelder datamaskinpark, opplæring, sak- og arkivsystem, backup av data, e-post, video- og konferansesystem, økonomi, lønns- og faktureringssystem og sikkerhetsløsninger. Teknologien blir for dyr – Hadde vi hatt de samme økonomiske rammene som før vi begynte å samarbeide, ville antall nye innkjøp begrenset seg sterkt. Småkommuner har ikke råd til å investere i den nye teknologien alene. I dag er ressursutnyttelsen langt bedre enn før. Samarbeidet skaper en storhusholdning. Vi kan spesialisere oss på hvert vårt område, forteller Arne Guddal, IKT-sjef i Tvedestrand. I juni blir det klart om kommunene oppretter en desentralisert vertskommuneløsning. Det betyr at de IKT-ansatte fortsetter å sitte lokalt i kommunene, men går over til å fungere som en felles administrativ enhet. Friske sparringpartnere IKT-sjef Roy Kenneth Grundetjern i Mandal kommune har sjelden vært med på et bedre samarbeidsprosjekt. – Ingen kommune har like god kompetanse på alt. Fibernettet setter oss i stand til å utnytte den kompetansen som fins spredt rundt i kommunene. Sparringpartnere å diskutere felles problemer med er viktig. Også økonomisk har prosjektet vært positivt. – Prosjektet har gitt oss besparelser i forhold til applikasjonen Agresso økonomi, og faktura- og lønnssystemer, forteller han. 34 > Fagbladet 6-7/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON