SEKSJONSLEDER Tiden knapp for helsesekretærene Fagforbundet har mottatt svar fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) når det gjelder autorisasjon for helsesekretærene. SAFH gjør oppmerksom på at tidsfristen for autorisasjon er fast- satt til 31. desember i år, og at de ikke har noen myndighet til å gjøre unntak fra dette vedtaket. Fagforbundet tar kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere muligheten for å forlenge tidsfristen.    VeV Fagforbundet ut mot KFO Forbundsstyret i Fagforbundet går ut mot KFO i etterkant av deres aksjon «En hjertesak». KFO opptrer aggressivt, sprer usannheter og fordeler egne utmeldingsblanketter som skal sendes til Fagforbundet, hevder forbundsstyret. Tillitsvalgte i Fagforbundet skal ha opplevd at enkeltmedlemmer Mot IKT-monopol I en høring om bruk av standarder ved kjøp av IKT-systemer går regjeringen inn for bruk av åpne standarder. Det betyr at programmer fra ulike leverandører skal ha mulighe- blir overført fra Fagforbundet til KFO på falske premisser. I tillegg feilinformerer organisasjonen om forbundets forsikringer og yrkesfaglige tilbud. Forbundsstyret mener derfor det blir vanskelig å samarbeide med KFO, og anmoder alle organisasjonsledd om å vurdere meget kritisk ethvert samarbeid.    VeV ten til å kobles sammen. Fagforbundet mener det offentlige bør kjøpe programvare som er åpen. En leverandør kan i praksis få monopol dersom et system tvinger kjøperen til å øke kostnadene vesentlig om det skal knyttes til andre leverandørers systemer.    VeV Bryter sosialtjenesteloven Foreningen Fattignorge har klaget en rekke kommuner inn for Sivilombudsmannen. Organisasjonen mener at kommunene ikke kan dokumentere hvordan de beregner satsene for livsopphold til mottakere av sosialhjelp. Daglig leder i Fattignorge, Georg Rønning, oppfordrer Sivilombudsmannen til å se nærmere på praksisen i kommunene, og på departementets fastsetting av veiledende satser for sosialhjelp. Han mener sosialtjenesteloven daglig brytes i norske kommuner. Fagforbundet og Juss-Buss står også bak klagen. – For den enkelte sosialhjelpsmottaker er det svært vanskelig å klage, og det er nærmest umulig å nå fram. Vi har store forventninger til hva Sivilombudsmannen kan bidra med for de aller svakeste, skriver Rønning i en pressemelding. JD I møte med studenter «I møte med studenter» er overskriften på en håndbok om rekruttering på høgskolene. Håndboka er et verktøy for å være synlig, gi faglig tilbud til og rekruttere ved høyere utdanning. Ungdomsmedlemmer av Fagforbundet har utarbeidet innholdet. Heftet ligger på www.fagforbundet.no/ungdom/    VeV Endringer I de siste årene har vi opplevd mange endringer i arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. En av disse er utdanningsnivået på arbeidstakerne. En økende andel av dem som rekrutteres til eksempelvis kontor- og administrasjonssektoren har høgskoleeller universitetsutdanning. Dette er en utfordring som vi i Seksjon kontor og administrasjon tar på alvor. Vi i Fagforbundet vet at behovet for å være organisert ikke er noe mindre sjøl om du har lang utdanning – selvfølgelig er det ikke det. Problemer i arbeidsforholdet oppstår uavhengig av utdanning og stillingstittel. Og når det skjer fra tid til annen, er det godt å ha en sterk fagforening i ryggen. Lønna er viktig, og årets tariffoppgjør ga utdanningsgruppene god uttelling. «Takket være Fagforbundet og LO har utdanningsgruppene oppnådd gode lønnstillegg de siste årene.» GERD EVA VOLDEN Takket være Fagforbundet og LO har disse gruppene oppnådd gode lønnstillegg de siste årene. Seksjonen vår gir medlemmer med høyere utdanning et bredt yrkesfaglig tilbud. Gjennom vår opplæringsorganisasjon, Kommunal Kompetanse, kan du blant annet få utdanning med studiepoeng som kvalifiserer deg som leder, eller du kan øke saksbehandlerkompetansen din, for å nevne et par av opplæringstilbudene. Fagforbundet har etablert et eget høgskolenettverk, hvor medlemmer med høyere utdanning skal utvikle det yrkesfaglige tilbudet slik at det blir enda bedre. Vi har en egen fagforening for rådmenn og andre ledere, og vi har en faggruppe for ansatte som arbeider med revisjon, skatt og regnskap. Vi har etablert fagstigen som et godt verktøy for å få dokumentert kompetansen. Kort sagt satser vi mye på å ivareta høgskole- og universitetsutdannede, uten at vi føler at det går på bekostning av de som har fagutdanning eller årelang realkompetanse uten formelle utdanninger. I Fagforbundet skal alle yrkes- og utdanningsgrupper kjenne seg hjemme og bli ivaretatt. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en god og varm sommer. fbaargang2007 fbseksjonKON