«Musikk gir livslyst – og lyst til å danse.» JOBBLIV fbaargang2007 fbseksjonKON