ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no lemene i hverdagen blir mindre. Gjør ferien til en så hyggelig oase som mulig, det er lurt å legge inn tid som bare du og din kjære har sammen. Se på det mer som en investering i dere og parforholdet, enn en måte å løse arbeidsproblemene på. Samtidig er det lurt å planlegge hvordan du skal bruke kreftene du får til å gjøre en endring på jobb. Mange unngår å ta opp problemer eller å bytte jobb, rett og slett fordi de ikke orker det. Tiden etter en sommerferie kan slik sett være gunstig. Det viktige er å være klar over at problemene ikke løser seg selv, selv om du blir mer uthvilt. Lag deg en plan: Hvordan vil du håndtere det du opplever som vanskelig? Du kan Dersom permisjonen avsluttes før kalenderårets slutt, kan det stilles spørsmål om arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å avvikle de to ukene med ferie. Jeg kommer ikke nærmere inn på dette. Selv om du har ulønnet permisjon skal du få utbetalt feriepenger fra arbeidsgiveren din. Feriepenger er opptjent året i forveien, og skal utbetales også selv om du hadde sluttet. Du har ikke krav på å få utbetalt de to ukelønnene sammen med feriepengene. Disse skal utbetales mot slutten av året, når det er klart at du ikke får avviklet ferien. Thrine Skaga SPØRSMÅL: Jeg var i banken her en dag og der snakket de om noe de kalte for BSU (boligsparing for ungdom). Det passet bra for ungdom i arbeid, og de sa at jeg fikk skattefritak hvis jeg hadde dette. Er BSU den enkleste måten å spare til bolig? Jan Eivind O., Steinkjer SVAR: Ja, BSU er utvilsomt den gunstigste måten å spare til egen bolig. Du får nemlig fradrag i skatten for 20 prosent av sparebeløpet. Det er en solid gavepakke fra staten som du ikke bør si nei til. I tillegg får du som regel bankens aller beste rente. Ordningen gjelder for ungdom under 34 år Du kan spare inntil 15.000 kroner i året, og da kan du trekke fra 3000 kroner på skatten. Til sammen kan du spare inntil 100.000 kroner. Pengene må brukes til kjøp av bolig eller betaling av renter og avdrag på bolig. Et godt tips er å spare et fast beløp hver måned. Med regelmessig sparing bygger du opp egenkapital og får et godt grunnlag når du skal søke om boliglån. Magne Gundersen, Sparebank1 gjennom en stilltiende aksept hvor arbeidsgiver ikke legger seg opp i hvem som møter, de er bare interessert i at arbeidet blir utført, til ordninger hvoretter arbeidsgiver aksepterer byttet og også utbetaler lønn i henhold til byttet. Det er viktig å skille mellom disse typer aksept fordi det har en betydning for hvilken arbeidsplikt arbeidstaker har. Der arbeidsgiver ikke legger seg opp i selve byttet, så vil hovedreglen være at byttet kun har avtalevirkning mellom de to kollegaene. Det betyr at arbeidsplikten overfor arbeidsgiver er i henhold til arbeidsavtalen. Dersom den ene av byttepartene blir syk, vil arbeidsplikten til den andre fortsatt være i henhold    > ta det opp med leder, fagforening eller verneombud. Du kan se deg om etter andre stillinger, eller du kan ta opp problemet med den du opplever som vanskelig å samarbeide med. Tenk gjennom noen muligheter for deg. Problemer på jobben kan løses, men det er nødvendig at de som opplever dem tar tak i situasjonen. Ved å gi seg selv tid til å tenke gjennom situasjonen, er muligheten til løsninger langt flere. Og når det er du som har planen, er det også du som velger tidspunkt. Å ta det når kreftene er der i stedet for når begeret renner over av frustrasjon, er ingen dårlig idé. Lykke til! Hedvig Montgomery Bytting av vakter SPØRSMÅL: Jeg jobber på et sykehjem og har flere ganger byttet vakter med en kollega. Dette har fungert fint for oss begge. Men nå sist gang ble min kollega syk, og jeg måtte jobbe både vakten jeg byttet til meg og den jeg opprinnelig hadde. Hvilke regler gjelder i slike saker? Er dette nå mitt problem, arbeidsgivers eller min kollegas? Trond Hansen SVAR: Generelt sett er arbeidstaker forpliktet til å arbeide i henhold til arbeidsavtalen. Der arbeidsplikten er nedfelt i en arbeidsplan, f.eks. turnus, så danner denne grunnlaget for hvilke tider arbeid skal utføres. Bytte mellom kolleger er en avtale mellom kolleger som strider mot den arbeidsplikten som er nedfelt i arbeidsplanen. Dersom arbeidsgiver ikke har godkjent at kolleger kan bytte vakter, så er utgangspunktet at slikt bytte ikke kan finne sted. Arbeidsgiver har, når de satte opp planen sammen med tillitsvalgt, tatt hensyn til mange faktorer. Særlig er det viktig at reglene om daglig fritid og ukentlig fritid overholdes. Bytte av vakter mellom kolleger kan fort medføre arbeid for en eller begge som strider mot disse reglene. Når dette utgangspunkt er klart, så er det også ofte slik at bytte av vakter er akseptert av arbeidsgiver. Dette enten Smart med BSU Fagbladet 6-7/2007 > 25 fbaargang2007 fbseksjonSAM