SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Mer utdanning Renholdsutdanningen trenger ikke stoppe med fagbrev. Bjørg Qvigstad Engen tar en bachelor i husøkonomi og serviceledelse. 32 > Miljøverneombud Verneombudene i Nedre Eiker blir de første i landet som også får ansvar for det ytre miljøet. Det kan ende som landets største miljøløft. 34 > Attraktiv jobb Fokusforfatteren mener arbeidsgiveren må legge større vekt på at kvalifiserte ansatte er deres sterkeste og viktigste ressurs. 36 > –Anbud fungerer ikke Etter en svært turbulent ambulansesituasjon i Nord-Gudbrandsdalen mener Ap-leder i Oppland, Solveig Rindhølen, at anbudspolitikken ikke fungerer. Selskapet Nord-Gudbrandsdal Ambulanse klarte ikke å holde økonomien flytende og truet tidligere i vår med å slå seg konkurs hvis ikke Sykehuset Innlandet ga dem et større driftstilskudd. Det ville helseforetaket ikke, og dermed var konkursen et faktum i midten av mai. Uvisshet Under denne prosessen har de ansatte i selskapet levd i uvisshet, og like før konkursen ble mange sykmeldt. Dermed var det ambulansekrise i Gudbrandsdalen, med bare én bemannet ambulanse i beredskap. Krisen fikk politikerne til å komme på banen: Arbeider- partiets leder i Oppland, Solveig Rindhølen, skrev et brev til Sykehuset Innlandet der hun ba dem om å overta ambulansedriften og sikre forsvarlig drift. Det gjorde helseforetaket ikke. I stedet inngikk de en ny ambulansekontrakt med Namsos Trafikkselskap fram til 1. februar neste år. De ansatte fikk tilbud om ansettelse i det nye selskapet. Lavere lønn De ansatte ble tilbudt en lønn som var lavere enn den de hadde. Gulroten var imidlertid at de som raskt takket ja til ny jobb, skulle få en engangssum på 12.000 kroner. Først takket de ansatte nei. De krevde i stedet å få det samme som de ansatte i helseforetakenes ambulansetjenester rundt Mjøsa. – Verst for dem. Vil de ikke bli med videre, står de der uten jobb, svarte ambulansesjef Øyvind Bukten i Namsos Trafikkselskap. Til slutt inngikk et stor flertall av de ansatte arbeidsavtale med det nye ambulanseselskapet. – Vi hadde ikke noe valg, sa de til Gudbrandsdølen/Dagningen. Ønsker ikke anbud I løpet av høsten skal det gjennomføres en ordinær anbudsrunde, men flere politikere i Oppland reagerer på dette: – Det må være et langsiktig mål at all ambulansetjeneste i helseforetaket blir offentlig eiet, mener Solveig Rindhølen. – Ap aksepterer ikke en anbudsrunde i ambulanse-tjenesten som går på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier hun til Gudbrandsdølen/Dagningen. Lederen i Oppland Senterparti, Ivar Odnes, støtter utspillet. – Vi må få en permanent ordning ved at helseforetaket tar over ambulansetjenesten. Sykehusdrift kan ikke legges ut på anbud, sier han til avisen. Tekst: PER FLAKSTAD Strammer inn på streike- retten Frankrikes nyvalgte regjering har allerede rukket å komme i konflikt med et av landets største fagforbund, CGT, på grunn av forslag om å stramme inn på streikeretten innen offentlig transport. I slutten av mai annonserte den franske arbeidsministeren, Xavier Bertrand, innføringen av en ny lov som skal garantere en såkalt «minimumsservice» på franske jernbaner under streik. Den nye loven skal gjelde fra 1. januar neste år, og den garanterer at offentlige transportmidler skal «gå som normalt» i rushtrafikken, selv når de ansatte streiker. – Dette lovforslaget betyr at man stiller spørsmål ved streikeretten, sier generalsekretæren for jernbanearbeidernes avdeling i CGT, Didier Le Reste til avisen Le Monde. Han lover at CGT vil fortsette å slåss mot forslaget. Lovforslaget var et hett tema under valgkampen i vår, og ifølge Le Monde skal forbundene ha ulike syn på den nye loven. Hvis alt går slik den nyinnsatte regjeringen ønsker, vil det omstridte lovforslaget bli vedtatt i løpet av sommeren. Tekst: SANDRA LILLEBØ Fagbladet 6-7/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2007 fbseksjonSAM