AKTUELT Matpause med løn Kommunen skaffa seg eit problem da dei tok den betalte matpausen frå driftsoperatørane i Haugesund. I april i år fekk personalsjefen pressa gjennom at ingen i Bygg- og vedlikeholdsenheten lenger skulle ha betalt matpause. Hovudtillitsvald i kommunen hadde sendt saka til Kompetansesenteret i Fagforbundet for eit år sidan, men ennå ikkje fått svar då vedtaket vart stadfesta. Dei tillitsvalde i Haugesund gav likevel ikkje opp, og i eit møte med arbeidsgjevar 2. mai vann dei fram. Ukjend gode Dei var 17 tilsette i Bygg- og vedlikeholdsenheten med betalt matpause. Dei fem operatørane som ikkje er knytt til faste bygg, og Dårlig beredskap Mange kommuner har ingen, eller en mangelfull plan for hva de skal gjøre hvis det oppstår en større skogbrann, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Avdelingsleder Hans Kristian Madsen i direktoratet mener brannetatene må bli flinkere til å samarbeide over kommunegrensene for å få på plass et skogbrannvern som omfatter flere kommuner. – Kommunene er i mange tilfeller for dårlige til å håndtere større hendelser, sier han til Nationen. Madsen legger til at hvis et samarbeid mellom flere kommuner skal fungere, krever det evne til å samordne store operasjoner. Også skogeiernes forsikringsselskap, Skogbrand, mener det er på som arbeider i vedlikehaldsavdelinga, hadde ikkje same goden som byggeleiarane, reinhaldsoperatørane, kontorpersonalet og dei andre driftsoperatørane. Først da dei fem bad om å få matpausen innlemma i arbeidstida, vart sjefen klar over at dei fleste fekk betalt for matpausen. Resultatet var at personalsjefen sa opp avtalen på flekken. I staden for at dei fem skulle få eit gode, skulle dei 17 miste det. Grunnen til at sjefen ikkje visste om denne føremonen, var at dei fleste tilsette byrja i jobben då kvart bygg hadde sin vaktmeister. No er denne verksemda sentralisert i tide å omorganisere skogbrannberedskapen. – Mitt inntrykk er at enkelte kommuner gambler på å få heli- Bygg- og vedlikeholdsenheten, dei tilsette har skifta tittel, men går på gamle avtalar. – Men det var nok ikkje alle i leiinga som var einige i at vi skulle miste den betalte matpausen, for det tok eit år før avgjerda vart sett ut i livet, fortel Knut Trygve Nilsen, tillitsvald i Bygg og vedlikehold. Siger til slutt – To av medlemmane våre hadde skrive opp kva som skjedde i matpausane deira. Dei kunne dokumentere at dei aldri fekk sitte kopterhjelp i stedet for å organisere skogbrannvernet godt nok. Det viktigste slukningsarbeidet vil alltid foregå på bakken, og helikopteret stille utan avbrott i ein halv time. Og blir pausen avbroten, har du rett til å byrje på nytt. Dessutan er det mange av oss som ikkje har tilgang på godkjent pauserom, seier Nilsen. – Arbeidsgjevaren innsåg at dei ville få eit problem om vi ikkje fekk tilbake den betalte pausen. Difor fekk vi han tilbake. Og det positive med at vi var utan betalt pause i to veker, er at no har også dei fem på vedlikehald fått same goden, seier ein nøgd tillitsvald. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN er tenkt som støtte, sier daglig leder Inge Fjalestad i Skogbrand til Nationen. Tekst: PER FLAKSTAD Knut Trygve Nilsen, tillitsvald i Bygg og vedlikehold 28 > Fagbladet 6-7/2007 Illustrasjonsfoto: Eivind H. Natvig, Scanpix fbaargang2007 fbseksjonSAM