AKTUELT Vil lovfeste offentlig vann og kloakk Opprettholder støtte Regjeringen kutter likevel ikke støtten til kollektivsatsing i storbyene. I statsbudsjettet kuttet regjeringen i pengestøtten til storbyer med kollektivambisjoner. Kuttet var på 47,2 millioner kroner. Da ble det bråk, ikke minst internt i regjeringspartiene. I revidert budsjett, som ble lagt fram i midten av mai, er kuttet tilbakeført. Dermed blir totalpotten på opprinnelige 150 millioner kroner. Den skal deles mellom Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, skriver Stavanger Aftenblad. – Vi ble veldig frustrert over kuttet i budsjettet, men nå har vi alt på plass igjen, sier Hallgeir Langeland (SV), som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget til avisen.    PF Nasjonal ordning I 2008 blir det etablert en landsdekkende ordning med landbruksvikarer. Ifølge landbruksminister Terje RiisJohansen er dette en reform som skal bidra til at bønder over hele landet er sikret arbeidshjelp ved akutte kriser. I 2005 hadde 164 kommuner en landbruksvikarordning. I kommuneproposisjonen for 2008 foreslår regjeringen at ordningen blir landsdekkende, avløserlagene som ansvarlige. Kommuner med egen ordning kan fortsatt motta tilskudd for landbruksvikarer ut 2008, skriver Nationen.    PF Senterpartiet vil lovfeste at vann og kloakk skal forbli i offentlig eie i all framtid, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). – Glimrende, sier leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. – Vi frykter at private selskaper skal kjøpe opp vann- og avløpsselskaper. Lokalpolitikere fra Høyre og Fremskrittspartiet er sikkert ikke fremmed for å selge ut denne virksomheten, sier Senterpartiets finanspolitiske talsmann, Per Olaf Lundteigen. Sammen med partiets kommunalpolitiske talsmann, Trygve Magnus Slagsvold Vedum har han lagt fram et forslag i Stortinget som skal sikre offentlig eie av vann og kloakk i kommunene. – Det eneste unntaket vi vil åpne for, er private andelslag eid av abonnentene, sier Vedum. – Nødvendig grep Per i dag er det ikke noe lovmessig hinder for at kommunene kan selge ut både ledningsnett og selskapene som står for vann og kloakk i kommunene, og Lundteigen frykter spesielt at utenlandske selskaper kan være på jakt etter norske vann- og kloakkselskaper. – Jeg vet at store franske selskaper er interessert, sier han, og viser til at det forelå planer om å legge vannledning fra innsjøen Eikeren til Tønsberg i privat regi. – Derfor er det helt nødvendig at det offentlige nå tar et klart grep om vann- og avløpssektoren. – Sentral velferdsoppgave De to senterpartipolitikerne får støtte av lederen i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST), Stein Guldbrandsen. – Dette er en glimrende nyhet, sier Guldbrandsen til Fagbladet. – Å sikre offentlig eie av vann og kloakk har vært en sentral bit av det vi har jobbet med i mange år. Dette er en av de helt sentrale velferdsoppgavene, og ikke en del av kommersverdenen, understreker han. Tekst: SANDRA LILLEBØ For høye fartsdempere Fartsdemperne i Trondheim er opptil 50 prosent høyere enn de skal være. Både merkingen og utformingen av fartsdemperne i Trondheim er uheldig mange steder i byen, fastslår Sintef, som sammen med TV Adressa har vært ute og sett på fartsdemperne i byen. I en 30-sone skal demperne være ti cm høye og fire meter lange. Den verste som ble målt var 15 cm høy, altså 50 prosent over normen. Ifølge reglene skal hver eneste fartsdemper utenfor fartsgrensesoner være merket. Innenfor sonene bør demperne merkes. Også dette var det syndet grovt mot, ifølge adressa.no.    PF VIKTIG VELFERDSOPPGAVE: – Vann og kloakk er en av våre helt sentrale velferdsoppgaver som må være offentlig eid, mener SST-leder Stein Guldbrandsen. Beholder eiendomsforvaltningen Med én stemmes overvekt avviste kommunestyret i Larvik å gjøre om eiendomsforvaltningen til et kommunalt foretak. Det var knyttet stor spenning til saken som kom opp til behandling i slutten av mai. Eiendomsforvaltningen er en av rundt 30 resultatenheter i kommunen. Politikerne fikk valget mellom å fortsette som i dag, etablere et aksjeselskap eller etablere et kommunalt foretak. Tidligere komitebehandling tydet på at politikerne ville gå inn for kommunalt foretak. De ansatte hadde mobilisert mange til en kraftfull demonstrasjon utenfor møtesalen da saken kom opp til endelig behandling, og med 18 mot 17 stemmer vedtok kommunestyret at eiendomsforvaltningen fortsatt skal være en resultatenhet, men at det skal ryddes opp i interne ansvarsforhold. – Fornuften seiret, sa svært fornøyde ansatte til Østlandsposten etter vedtaket. PF Fagbladet 6-7/2007 > 29 fbaargang2007 fbseksjonSAM