Delt jobb – full stilling Legen anbefalte Heidi Wilberg (46) å finne en annen jobb. Men trafikkbetjenten og Fredrikstad kommune ville KONTORET: På kontoret får Heidi Wilberg brukt erfaringen sin som trafikkbetjent, blant annet i arbeidet med kommunens skiltplan. det annerledes. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Heidi Wilberg var kjempeglad da hun i skarp konkurranse med mange andre søkere klarte seg gjennom nåløyet og ble trafikkbetjent i Fredrikstad i 2001. Etter 15 års innsats i hjørnesteinsbedriften Stabburet hadde skuldre og armer sagt tydelig fra at nok var nok, og Heidi så seg om etter arbeid som var mindre belastende for overkroppen. Kronisk betennelse Hun likte seg umiddelbart som trafikkbetjent: – Vi gjør mye annet enn å skrive ut forelegg på biler som enten ikke har betalt avgift eller som står ulovlig parkert, forteller hun. – Vi ser på oss selv som kommunens servicearbeidere. Mange turister får for eksempel hver sommer hjelp fra trafikkbetjenter både til å finne fram og tips om hvor det er best for dem å parkere, forteller hun. Men gleden skulle ikke vare. I 2005 fikk hun så vondt i hoftene at hun ikke klarte å fungere i en jobb med mye gåing. Hun forsøkte en stund, men 9. september ble hun sykmeldt. Heidi hadde fått en betennelse som viste seg å være kronisk, og legen hennes mer enn antydet at det kanskje var på tide å se seg om etter et annet yrke. Kontorarbeid – I likhet med alle andre ble jeg innkalt til et BIA-møte (bedriftsintern attføring), forteller hun. – Mange tenker kanskje at de skal kontrolleres for å finne ut som de virkelig behøver sykmelding, men jeg opplevde det slett ikke slik. I stedet fikk jeg inntrykk av at arbeidsgiveren min ønsket å legge forholdene til rette slik at jeg kunne komme ut i jobb igjen, og det var akkurat det jeg ønsket selv også. Jeg følte meg jo ikke syk, selv om jeg hadde problemer med å gå mye. Hun fikk en aktiv sykmelding, og begynte med fire timers kontorarbeid hver dag. I stedet for å være en utegående trafikkbetjent, jobbet hun nå med kommunens skiltplan i forhold til kommende reguleringer. Arbeidet innebærer å foreslå nye skilt der trafikkbetjentene gjennom erfaring ser at det er behov for reguleringer. Planene går så videre til Statens vegvesen. – Dette arbeidet hadde vært forsømt en stund, og jeg opplevde arbeidet som veldig meningsfylt, både fordi jeg syns det er viktig, og fordi jeg fikk brukt erfaringen som trafikkbetjent på en ny måte, forteller Heidi. På skolebenken I januar i fjor hadde hun et nytt møte med BIA-utvalget i kommunen, og spørsmålet var hvordan hun så på sin egen framtid. – Jeg likte meg godt, og hadde lyst til å fortsette. Men jeg var avhengig av å gjøre noe annet enn å gå på gata hele arbeidsdagen, sier Heidi. 30 > Fagbladet 6-7/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM