HUSØKONOMI OG SERVICELEDELSE • Utdanningen legger spesiell vekt på at studentene får gode lederegenskaper i tillegg til fagkompetanse. Ansvar, integritet, motivasjon og etikk er viktige deler av studiet. • Studiet omfatter fag som husøkonomi og serviceledelse, materialer og vedlikehold, regnskap og økonomisk analyse, hygiene, logistikk og økonomisk styring, administrasjon og ledelse, kvalitets- og prosessutvikling, innovasjon og prosjektledelse, samt eiendomsservice og ressursforvaltning. • Til sammen utgjør fagene, sammen med den avsluttende bacheloroppgaven, 180 studiepoeng. • Høgskolen i Akershus er det eneste studiestedet i Norge som har denne fagsammensetningen. • Opptakskravet er generell studiekompetanse. Søkere som er eldre enn 25 år, og som ikke har studiekompetanse, kan tas opp på grunnlag av realkompetanse som søkerne har fått gjennom yrkeserfaring. Renhold med Stopper utviklingen for renholdsoperatører som har tatt fagbrev? Nei, du har mange muligheter. En av dem er å ta en bachelor ved Høgskolen i Akershus. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Etter mange år som renholder på forskjellige institusjoner ønsket Bjørg Qvigstad Engen fra Gjøvik i Oppland å komme et skritt videre. Derfor søkte hun på høgskolestudiet «husøkonomi og serviceledelse» ved Høgskolen i Akershus. Studiet går over tre år og avsluttes med en bacheloroppgave. – Etterpå står mange muligheter åpne. Husøkonomer og serviceledere herfra har ansvaret for drift og service på boreplattformer i Nordsjøen og på passasjerskip. Mange av dem har lederansvar for drift og service på institusjoner og i kommuner, forteller Bjørg. Kan effektiv drift – Studiet skal gjøre folk godt kvalifisert til å ta ansvar for de fleste oppgavene knyttet til drift og service i et bygg eller i en eiendomsavdeling. Vi snakker om et bredt spekter av støttefunksjoner med alt fra renhold og post til driftssystemer og IK-HMS, sier Berit Tyldum, som er studieleder ved høgskolen. – I tillegg skal de ha kunnskaper som gjør at de kan bidra under planleggingen av bygg med tanke på vedlikehold og drift. De skal kunne legge fram kalkulasjoner og påvirke planene slik at driften blir så effektiv som 32 > Fagbladet 6-7/2007 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2007 fbseksjonSAM