Grønnere verneombud Norge er i startgropa for landets største miljøprosjekt noensinne. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Som første kommune i landet skal Nedre Eiker i Buskerud gi sine verneombud ansvar – ikke bare for arbeidsmiljøet i virksomhetene – men også det ytre miljøet i kommunen. Sammen med virksomhetslederne skal verneombudene utdannes til bransjeeksperter, med kunnskap til å hjelpe private bedrifter og offentlige virksomheter med tiltak som gjør at de kan miljøsertifiseres. Livskraftige kommuner Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Hole, og Fagforbundet, KS, Naturvernforbundet og Miljøverndepartementet, og det er en del av programmet «Livskraftige kommuner». – Dette er en helt unik dag, sa KS-rådgiver Per Bjørnar Knudsen da verneombud og virksomhetsledere var samlet i Mjøndalen i mai til miljøopplæring i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette var en del av HMS-kurset som alle verneombud skal gjennom, og visjonen er at dette skal bli en obligatorisk del av HMS-kursene. – Prosjektet «Livskraftige kommuner» kommer til å nå målet om å omfatte over 200 kommuner i løpet av dette året. Dere er de første verneombudene som får et utvidet miljøansvar, men når andre kommuner følger etter, vil vi ha en landsomfattende bevegelse på rundt 20.000 miljøbevisste verneombud. Legger vi til virksomhetslederne, som også skal få opplæring, snakker vi om nærmere 35.000 mennesker som skal ta ansvar for miljøet i kommune. – I så fall blir dette det største løftet på miljøsiden noensinne, sa Knudsen. Utvidet M Hovedverneombud i Nedre Eiker, Tor Arne Bjørn, gleder seg til å komme i gang: – Dette er et pionerprosjekt der vi skal gå foran og vise vei for andre, og jeg har merket at det er stor interesse og entusiasme i den kommunale ledelsen, forteller han. – Dere skal sette dere inn i hva som fins av miljøtiltak og muligheter. På den måten kan dere bli både pådrivere og veiledere. Så vil det komme en egen sertifisør som godkjenner bedriften eller virksomheten for tre år etter et felles regelverk, sa rådgiver Kirsten Leidal fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ketil Fløgstad fra firmaet Totalmiljø AS stod for den detaljerte opplæringen på kurset: – Vi snakker om HMS-arbeid, bare at M-en har fått en utvidet betydning, sa han. MILJØARBEIDERE: Verneombudene skal bli kommunenes miljøarbeidere. Foran står (f.v.) hovedverneombud i Nedre Eiker Tor Arne Bjørn, Kirsten Leidal fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og Ketil Fløgstad fra Totalmiljø AS. 34 > Fagbladet 6-7/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM