OSS Kaosforvalteren – Folk tror vi bare selger billetter, sier Ege Askildsen. – De ser ikke alt det andre vi gjør! Askildsen har vært innom de fleste yrkesgruppene i Oslo Sporveier siden hun begynte i bedriften i 1974, og rakk å prøve seg både som vognfører og kantinebestyrer før hun begynte i salgsavdelingen. – Det beste minnet er kanskje fra i fjor høst da verkstedarbeiderne på Ryen sluttet å jobbe overtid i protest mot at vognvedlikeholdet skulle settes ut på anbud. Resultatet ble for få vogner, slik at det ble mange forsinkelser og avlyste avganger. Det var kaos, men gøy, for vi måtte ut og informere. Og folk var utrolig tålmodige! Som gammel raddis syns jeg det er fint å se at det fortsatt er så mye solidaritet igjen, smiler hun, og legger til: Kaos, altså bevegelse, at det skjer noe, at det er folk. – Jeg har veldig flotte kolleger, sier hun. – Og man treffer utrolig mange forskjellige mennesker i en sånn jobb. Spesielt på Majorstua, hvor det nesten alltid er trengsel. Det er der hun liker best å jobbe. Egentlig var det tilfeldig at hun endte opp i Sporveien for over 30 år siden. – Jeg søkte på flere jobber og fikk ja, men syntes dette virket som det mest spennende. Og jeg har ikke angret et sekund. Som en slags hovedstadens førstelinjetjeneste står hun også for en god del turistinformasjon i sommerhalvåret. – Vi er nødt til å vite veldig mye om byen, både t-bane og trikkelinjer, og ikke minst gatenavn. Det er klart at vi kjenner byen godt! > ARBEIDSGLEDE EGE ASKILDSEN Stasjonsbetjent i Oslo Sporveier – Jeg liker kaotiske tilstander. Tekst og foto: SANDRA LILLEBØ Tverrfagleg arbeidsmiljø KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal har sidan 1997 arrangert ein to-dagars arbeidsmiljøkonferanse for offentleg sektor i Møre og Romsdal. Konferansen i år vart arrangert 6. og 7. mars og samla 300 deltakarar, og er blitt ei årleg samling for politikarar og tilsette som er opptatt av arbeidsmiljø. Inviterte er ordførarar, rådmenn, politikarar, medlemmer i arbeidsmiljøutval, tilsette i kommune- og fylkesadministrasjon, offentlege institusjonar, tillitsvalde, vernetenesta, osv. Tekst: Terje Holmedal Høytidelig i vest Fagforbundet avd. 192 Strand og Forsand delte ut jubileumsnåler til 25-årsmedlemmer på årsmøtet. I 2006 hadde vi 29 medlemmer som skulle ha nål og diplom, og ni av dem møtte på årsmøtet. Det var en høytidlig og fin stund for våre trofaste medlemmer.    Tekst og foto: Anita Solland Wiik Merkefest i vest Fagforbundet Karmøy har gjort stas på sine 25-årsjubilanter. Foran f.v.: Turid Høines, Åsta Rakel Førland, Ruth Henny Hemnes, Solfrid Knutsen og Margareth Håvas Bak: Torleiv Tønnesen, Inger Lise Kristoffersen og Klara Røthing Nilsen. 56 > Fagbladet 6-7/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM