L INNHOLD > Foto: Karin E. Svendsen 8    TEMA: – Tilbudet er ikke godt 14    Oslos eldreomsorg langt under pari 14    Lyset som ikke var bestilt 17    Har avløpskontrollen 18    Gikk ut av Frp 20    PORTRETTET: Krigeren 48    FOTOREPORTASJEN: Flukten, drømmen, håpet 54    Dagen derpå 60    Sommer, sol og skolering 62    På desimalene løs FASTE SPALTER 4    Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27    Aktuelt 44    FOKUS: Kan fagfolkene lytte? 46    Seksjonslederen 57    Debatt 64    Oss 66    Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Kule penner 27–46    HELSE OG SOSIAL Svensk velferdsrasering Den svenske velferdsstaten er utsatt for hogg. I løpet av mindre enn et år har den borgerlige regjeringen vedtatt drastiske reduksjoner av tilbud som rammer de aller svakeste hardest. 54 > Pålegg gav resultat Fleire brukarar med rusproblem, psykiatriske lidingar og demenssjukdommar bur no heime. Nokre av dei som slit, kan iblant bli aggressive. Vardafjell omsorgssenter i Haugesund har innført rutinar som gjer at dei tilsette likevel kjenner seg trygge. 40 > 2 > Fagbladet 8/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak E M Ø M Foto: Urban Orzolek T I K E J R fbaargang2007 fbseksjonHEL