TEMA KVALITET I ELDREOMSORGEN –De vet ikke bedre De ansatte ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen er ikke overrasket over de store sprikene i undersøkelsen om kvalitet i eldreomsorgen. De oppfordrer sine folkevalgte til å ta seg sommerjobb på sykehjem. Tekst: SANDRA LILLEBØ Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN – Går det så går det. Men nå er grensen faktisk nådd, raser AnneBritt Maanum, som er hjelpepleier og tillitsvalgt ved sykehjemmet i Fyllingsdalen. Hun har nettopp gått av nattvakt og er synlig opprørt: På en av avdelingene var én enkelt ufaglært ansatt alene om å ta vare på åtte svært syke demenspasienter. – Jeg vil ikke tråkke på de ufaglærte. De gjør en fantastisk jobb, og vi ville ikke klart oss uten dem. De gjør så godt de kan. Men ansvaret de får står ikke på noen måte i forhold til formelle kvalifikasjoner, sier hun. Så trekker hun pusten og legger til: – Det verste er at dette faktisk ikke er uvanlig. Avdelingssykepleier Hedvig Taugl nikker. – Dette er et sykehjem som er bygget på visjoner om kvalitet. Men vi mister folk. Vi har et enormt sykefravær, og en mengde stillinger vi ikke får besatt. Mange går i småstil- linger, men IKKE BRA NOK: Hjelpepleier og tillitsvalgt Anne-Britt Maanum ville ikke at moren skulle bodd på sykehjemmet der hun jobber. ofte kan heller ikke de brukes som ekstravakter. De har jo ikke fri. Dette er hverdagen vår. Verken Maanum eller Taugl er i tvil om at arbeidspresset og stresset de ansatte opplever går ut over kvaliteten på tjenestene. Ti ganger verre Omsorgsarbeider Lise Mikkelsen er ikke bare enig. Hun mener å registrere at det stadig blir verre. – Det er ti ganger verre enn det noen gang har vært, slår hun bestemt fast. – Verre? Taugl nikker samtykkende, og forklarer: fbaargang2007 fbseksjonHEL