I 2003 gikk Arbeiderpartiet og SV til valg på rekommunalisering av vann- og avløpsanlegget i Rælingen – og vant. Fire år etter er det få som vil ta omkamp. Tekst: SANDRA LILLEBØ    Foto: GREG RØDLAND BUICK FORNØYDE: – Viktig infrastruktur som VA-anlegget, skal eies av kommunen, mener hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Rælingen, Arne Løseth, og kommunens VA-inspektør Knut Lindboe. Billigere og bedre. Det var argumentet da Høyre og Fremskrittspartiet solgte Rælingens kommunale vann- og avløpsanlegg til et interkommunalt selskap i 2002. Men det nye kommunestyret med Ap og SV i spissen, sørget for at VA-anlegget igjen kom under det offentliges vinger. Folkevalgt kontroll – Utenforstående kan ikke styre kommunene. Det må innbyggerne selv gjøre, sier Arne Løseth, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Rælingen. Løseth var en av de viktigste pådriverne i kampen for rekommunalisering. – Vi i Fagforbundet mente kommunen kunne drive minst like bra selv, sier han, og får støtte av ordfører Terje Granerud: – Det er viktig både for innbyggerne og for lokaldemokratiet at vi selv kan bestemme over utviklingen i vår egen infrastruktur, uttaler Ap-politikeren, og utdyper: – Men i tillegg til det prinsipielle, var heller ikke erfaringene spesielt gode. Granerud peker på at de privatiseringsivrige hadde argumentert med at salg ville medføre en oppgradering av ledningsnettet – noe som ikke skjedde. Vannutgiftene gikk heller ikke ned, slik det var blitt lovet. Enklere under samme tak Knut Lindboe er VA-inspektør i Rælingen, og var med på lasset da VA-anlegget ble solgt. Han mener forsøket viser at det er enklere å styre infrastrukturen i kommunal regi. – Vi samarbeider godt med selskapet nå, og jeg ønsker enda mer samarbeid på enkelte områder, men eierskapet bør være i kommunen. Jobben er jo den samme, men for oss ansatte er det lettere å kommunisere med sjefene når vi er i samme hus, sier han. Også Fremskrittspartiets lokalpolitikere var tydeligvis skuffet over privatiseringsforsøket. Etter at de først hadde vært med på å stemme fram salget i kommunestyret, stemte de for gjenkjøp bare få år etter. Ordfører Granerud mener mange nå har lært, og tror at hans meningsmotstandere vil være forsiktige med å på nytt flagge for privatisering av VA-anlegget i valgkampen. – De ser nok at det ikke var en veldig god idé. Men det ligger der fortsatt, spesielt i forbindelse med det såkalte frie brukervalget i eldreomsorgen – et spørsmål som har liten betydning for en kommune som vår, hvor det finnes få eller ingen private tilbydere av tjenester, uttaler Terje Granerud. Fagbladet 8/2007 > 17 Har avløpskontrollen fbaargang2007 fbseksjonHEL