EKS-FRP: Tidligere Frp-medlem Hugo Fredriksen driver nå kampanje for å fortelle folk om det han mener er Frps ødeleggende politikk for distriktene. Gikk ut av Frp Hugo Fredriksen ble revet med av Frp-bølgen og meldte seg i 2005 inn i partiet. Etter grundigere lesing av partiprogrammet begynte han å tvile. Tekst og foto: FRODE RØNNING 18 > Fagbladet 8/2007 Rett før valget 2005 sendte Hugo Fredriksen en innmeldingsblankett til Frp. Han var lei av avgiftsnivået i Norge, og han så gjerne at noe mer av oljepengene kunne brukes på investeringer her i landet. I tillegg ønsket han at Arbeiderpartiet skulle få en utfordrer i hjemkommunen Berg på Senja i Troms. Frp tok imot Hugo Fredriksen med åpne armer, men snart skulle Fredriksen begynne å angre... Rett etter innmeldingen fikk han en invitasjon fra partiet. – Jeg ble anmodet om å stille på budsjettkurs, forteller Fredriksen. Han tar imot Fagbladet på røykeverandaen følelse: I et leserbrev i Troms Folkeblad påsto Senterpartiet at Frp ville avskaffe Nord-Norge-tilskuddet på 1,5 milliarder kroner til kommunene i landsdelen. Bare for hjemkommunen Berg ville forslaget bety et kutt på 2,5 millioner kroner. Nabokommunen Lenvik ville miste 24 millioner kroner. Kunne dette stemme? Krangel med Sandberg Fredriksen benket seg til på budsjettkonferansen for å høre nestformann Per Sandbergs innledning om Frps politikk. Da Sandberg avsluttet, var Fredriksen raskt oppe med handa: Var langt brev til daværende partiformann Carl I. Hagen. – Jeg måtte advare partiledelsen. Hvis dette virkelig var Frps politikk, kunne ikke partiet bli representert i små kommuner, hevder Fredriksen, mens han gjør klar Rizla-papir for å rulle mer Eventyrblanding. – Avgiftene er så høye at jeg ikke har råd til sigaretter, sier han fortsetter sine anklager mot Frp: – Jeg måtte purre, men fikk til slutt svar fra Hagen. Partiformannen bekreftet at Sandberg uttalte seg korrekt i forhold til programmet. Da var Fredriksens karriere i Frp over. Kort tid etter begynte han sin folkeopplysningskampanje om Frps politikk overfor distriktene, som også er beskrevet i boka Frp-koden. – Ikke bare vil Frp kutte ned på overføringene til småkommunene, særlig i Nord-Norge. De vil også redusere landsbruksstøtta kraftig og endre fiskeripolitikken slik at fiskekvotene ender hos de største rederne på Vestlandet, hevder Fredriksen. «Overføringa av penger tilbake til distriktene er en del av det jeg kaller den harmoniske samfunnsmodellen.» Hugo Fredriksen, tidligere Frp-medlem sin. Derfra har han nydelig utsikt over Bergsfjorden, på yttersida av Senja. Tvers over fjorden presser skyene seg over fjelltoppene, før de seiler ned igjen på den andre siden. Da han krysset øya som fersk Frpmedlem på vei til konferansen i Finnsnes, hadde han en litt urolig det slik at Frp ville avskaffe Nord-Norge-tilskuddet? Og redusere rammetilskuddene til nordnorske kommuner? – Jeg utfordret Sandberg og ville ha avsannet påstandene mine. Sandberg vrei seg unna og syntes spørsmålene mine var ubehagelige. Men han kunne bekrefte at Sp-ordførerne hadde rett, sier Fredriksen. Etter at han kom tilbake til hjemmet i Bergsbotten, følte Fredriksen behov for å alarmere Frp-ledelsen. Han satte seg ned ved datamaskina og sendte et fbaargang2007 fbseksjonHEL