BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKEPLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 8/2007 Fagarbeiderlønn SPØRSMÅL: Noen yrker har ikke yrkesutdanning som fører til fagbrev. Et av dem er vaktmester. I offentlig sektor forblir vi ufaglært selv med 40 års praksis. I private virksomheter er vi fagarbeider etter fire års praksis. Fagforbundet må snarest ta opp dette forholdet – det har både med lønn og pensjon å gjøre. Det skal være lik lønn for likt arbeid. Hvordan skal jeg gå fram for å få fagarbeiderlønn? Medlem ...8537 SVAR: Du tar opp spørsmålet om fagarbeiderlønn og hvordan dette blir lønnsmessig behandlet hos forskjellige arbeidsgivere. Det fins ikke et eget offentlig fagbrev som vaktmester, men andre fag kan være relevante ved lønnsfastsettingen. Dersom man i kommunal sektor har et fagbrev som er relevant ved utførelsen av jobben som vaktmester, skal man lønnes som fagarbeider. Men selv om du ikke har et fagbrev, betyr ikke det at erfaring og kompetanse ikke skal verdsettes. I kommunal sektor foregår lønnsfastsettelse for vaktmestere og liknende personell etter hovedtariffavtalen kapittel 4. HTA er bygget opp slik at det er fastsatt sentrale minstelønnssatser. For en vaktmester uten fagbrev vil jeg anta at minstelønnssatsen framgår av 4B; stillinger uten særskilt krav om utdanning. Etter ti års ansiennitet eller mer, er minstelønnen 261.800 kroner fra 1. mai i år. Spørsmålet om på hvilket nivå lønnen skal fastsettes over minstelønnssatsen, er vanskelig å gi et konkret svar på. Det skal her gjennomføres lokale forhandlinger slik tariffavtalen gir anvisning på. En vaktmesterstilling er en såkalt gjennomgående stilling, med stillingskode 6541 i HTA. I følge HTA kap. 4B, innledende merknader punkt 3, skal det ved lønnsfastsettelsen «bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats, og resultatoppnåelse». Videre krever tariffavtalen i nr. 4 at «det skal være naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling». På denne bakgrunn skal du argumentere for din lønn i lønnsforhandlingene på din arbeidsplass. I privat sektor stiller dette seg Under Kollektiv hjem dekkes tyveri av løsøre fra bil med inntil 10.000 kroner (mobiltelefon, penger, verdipapirer, smykker og armbåndsur dekkes ikke). Men forutsetningen er at sikkerhetsforskriftene er overholdt. Det betyr at gjenstandene må ligge i låst bagasjerom eller under bagasjeromstildekking hvis du har stasjonsvogn. Tilsvarende dekning har man også med LOfavør bilforsikring. Magne Gundersen, Sparebank1 Innbrudd i bil SPØRSMÅL: Naboen pakket bilen full av feriens bagasje kvelden før avreise og lot den stå i sameiets fellesgarasje. I løpet av natten ble en rute slått inn, kofferter åpnet og en del verdifulle ting stjålet. Han fikk problemer med reiseforsikringen sin siden ferien ikke hadde startet. Jeg har reiseforsikringen min gjennom medlemskapet mitt i Fagforbundet. Er dette et problem som kunne rammet meg? Ingvild R, Notodden SVAR: I reiseforsikringen regnes reisen fra man drar fra hjemmet til man kommer tilbake. Fordi tyveriet skjedde før reisen startet, dekker ikke reiseforsikringen tap eller skade. Tyveri fra bil dekkes imidlertid av hjemforsikringen Kollektiv hjem. Kollektiv hjem inngår i forsikringen gjennom medlemskapet i Fagforbundet (LOfavør). fbaargang2007 fbseksjonHEL