ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no annerledes. Enkelte private virksomheter er ikke tariffbundet over hodet, og da er lønnsfastsettelsen i prinsippet fri. Andre private virksomheter er bundet av tariffavtale i en eller annen form, enten gjennom tariffavtale opprettet av et forbund i LO opp mot arbeidsgiver og/eller NHO/HSH eller direkte på den enkelte virksomhet. Det foreligger et mylder av forskjellige tariffavtaler og lønnssystemer i privat sektor. I mange av disse etablerer partene lokalt kriterier for å belønne ansatte med erfaring og realkompetanse slik at realkompetanse gir uttelling på samme måte som ved et offentlig godkjent fagbrev. I de forskjellige tariffavtalene/lønnssystemene står partene i prinsippet relativt fritt ved utformingen av sine lønnsystemer. Her foreligger trolig mange forskjellige løsninger. Thrine Skaga Færre goder SPØRSMÅL: Arbeidsplassen min, som så mange andre, spinker og sparer. Nå kutter de ned på godene som bedriftshelsetjeneste, sommerfest og kantineordning. Jeg føler at dette går ut over miljøet på jobb. Hva kan vi som arbeidstakere gjøre? Har vi krav på noen goder? M. Hansen, Larvik SVAR: Bedriftshelsetjeneste (BHT) kan selvsagt ses på som et gode for bedriften og de ansatte. Hvilke bedrifter som skal ha BHT er lovregulert i en egen forskrift: Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale (nr. 501, Bransjeforskriften). I denne forskriften er det listet opp de bransjer som er pålagt å ha BHT. I tillegg står det i den nye arbeidsmiljøloven i paragraf 3-3 at arbeidsgivere skal gjøre en risikovurdering for å finne ut om det er behov for BHT. Dette gjelder bedrifter som ikke kommer inn under Bransjeforskriften. Når det gjelder kantineordning, så er det ikke lovbestemt at bedriftene skal ha det. Her er det også en forskrift (nr. 529) som sier noe om krav til spiserom. Alle forskrifter kan dere lese ved å gå inn på Arbeidstilsynet sine nettsider. I denne forskriften står det at bedriften skal ha spiserom med nok plass og hensiktsmessig innredning, om nødvendig slik at arbeidstakere kan tilberede måltider der. Det er med andre ord ikke noe krav til at bedriften skal ha kantine. Alle forskrifter er minimumskrav, så det er opplagt lov å ha bedre forhold enn det forskriftene forlanger. Om kantine er et gode eller ei er nok avhengig av prisnivået i kantina. Men mange arbeidsgivere sponser kantinene slik at prisene ikke blir så høye. Til slutt om sommerfest. Dessverre er det heller ikke her noen lov som sikrer dere sommerfest. Men alle vet av erfaring at det er bra for arbeidsmiljøet at man gjør noe sosialt og hyggelig sammen. Hvordan dette skal finansieres og hvor dyrt det skal være, blir opp til dere å finne ut av sammen med arbeidsgiver. Det er mange måter å spare penger på gjennom året til en sommerfest hvis alle er kreative og legger godviljen til. Praksis i de forskjellige bedrifter jeg kjenner er svært ulik. Fra den bedriften som spanderer tur på alle ansatte til Island eller Danmark, til de som går ut sammen på restaurant og betaler alt selv. Kanskje noe midt i mellom kunne vært mulig? Uansett, å satse på arbeidsmiljøet også gjennom å gjøre noe hyggelig sammen på fritiden kan være positivt og sammensveisende. Selv om dere ikke har krav på kantine og sommerfest, så kan det komme mye positivt ut av en dialog mellom alle impliserte på jobben din om mulige løsninger. Husk at arbeidsmiljøspørsmål er trening i samarbeid, ikke forhandlinger! Lykke til! Gunlaug Strønen Utmerkelse etter 50 år? SPØRSMÅL: Jeg lurer på om det er noen utmerkelse etter å ha vært medlem i LO i 50 år, og er det i så fall den lokale avdelingen som skal følge opp dette? Hvilke regler er det egentlig som gjelder for utmerkelser til medlemmer? Hilsen 50-åring i LO SVAR: Vi setter stor pris på medlemmer med langvarig medlemskap i fagbevegelsen, men det fins ikke noen utmerkelser for 50 års medlemskap i LO. I Fagforbundet har vi Fagforeningens 25-årsmerke med diplom og LOs 40årsmerke med diplom. Alle merkeutdelinger foretas av de lokale fagforeningene. Ved medlemskap i 50 år er det noen fagforeninger som velger å gi medlemmet en oppmerksomhet. Dette kan være en blomstervase med forbundets logo og blomster. Dette deles gjerne ut på årsmøtet eller på en egen merkefest. Organisasjonsenheten i Fagforbundet > Fagbladet 8/2007 > 25 fbaargang2007 fbseksjonHEL