DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! dinjournalist@fagforbundet.no Ungdom og lån SPØRSMÅL: Jeg har spart BSU i flere år, og nå har jeg tenkt å kjøpe min i første leilighet. Har jeg rett til å få lån fordi jeg har spart BSU? Og hvor mye har jeg krav på å få låne? Jacob A, Grimstad SVAR: Så bra at du sparer i BSU! Det er den smarteste måten for unge å spare til egen bolig på. BSU er rene Kinderegget, spør du meg. For det første får du skattefradrag – 3000 kroner i spart skatt hvis du sparer maksbeløpet på 15.000 kroner i året. For det andre får du bankens høyeste innskuddsrente. Og ikke nok med det: Når du skal kjøpe din første bolig, står du mye sterkere når du skal låne. Med førstehjemslån kan du låne inntil 100 prosent av kjøpesummen, ofte til bankens gunstigste rente. Men du har ikke noe krav på lån selv om du sparer i BSU. Husk at banken alltid vil se på din samlede økonomiske situasjon. Du får ikke mer lån enn du klarer å betjene med inntekten din. Det er betryggende for både deg og banken. I tillegg ser banken også på din betalingsvilje og sikkerheten for lånet. Da teller det klart positivt at du har vist at du klarer å spare over tid og heller ikke har hatt betalingsanmerkninger. Lykke til med egen leilighet! Magne Gundersen, Sparebank1 26 > Fagbladet 8/2007 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Betaling under minstelønn Har du fått feil lønnsplassering? Da må du ta kontakt med arbeidsgiver eller tillitsvalgt. Det kan lønne seg å sjekke lønnsslippen. Det har Elin Karterud gjort. Hun jobber i en kommune på Øvre Romerike og kan etter å ha lest Fagbladet nr 5/07 konstantere at hun ligger langt unna oppgitt minstelønn etter årets lønnsoppgjør. Derfor føler hun at det er grunn for henne å stille spørsmål ved om dette også har vært gjeldene helt fra hun ble ansatt fra 1. januar 2005. Under minstelønn Karterud lurer på om kommunen har lov til å betale fast ansatte og ansatte i engasjement under minstelønn. – Det kan de ikke, sier fagleder i Fagforbundets forhandlingsenhet, Ann-Mari Wold. Wold forklarer at arbeidsgiver ikke kan lønne arbeidstakerne lavere enn minstelønnssatsene, uavhengig om de er fast ansatt eller ansatt i engasjement. Tariffavtalen i kommunal sektor har minstelønnssatser oppgitt i årslønn med ansiennitetsopprykk for de forskjellige yrkesgrupper. Dette innebærer blant annet at lønnsfastsettelse skal skje lokalt ved ansettelse jamfør innledende merknader til lønnssystemet. – I den forbindelse skal det tas hensyn til stillingens kompleksitet, den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Det skal også være en LØNNSFORHANDLINGER: Ann-Mari Wold (t.h.), nestleder Gerd Kristiansen og forbundsleder Jan Davidsen under hovedoppgjøret i fjor. naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling, sier Wold. – Så istedenfor å lønne lavere enn minstelønnssatsene, skal det derimot vurderes om lønnen skal settes høyere på bakgrunn av nevnte vurderinger, sier Wold. Hva er minstelønnen? Karterud vil også vite hva minstelønnen var fra 1. januar 2005. Det gjelder både «stillinger uten særskilt krav om utdanning» med ti års ansiennitet og «fagarbeiderstillinger og tilsvarende» med først seks år, så sju år og til slutt åtte års ansiennitet fra 1. januar i år. Med virkning fra 1.1.2005 ble minstelønnssatsen for stillinger uten særskilt krav om utdanning med ti års ansiennitet endret fra 234.000 kroner til 240.000 kroner per år. Fra samme tidspunkt ble minstelønn for fagarbeiderstillinger og tilsvarende fagarbeiderstillinger med ti års ansiennitet endret fra 249.000 kroner til 255.000 kroner. Fra 1. januar i år utgjorde minstelønn fra fire til åtte års ansiennitet 237.300 kroner. Fra åtte års ansiennitet 246.800 kroner og fra ti års ansiennitet 269.300 kroner. – Dersom du av disse opplysningene ser at du har fått feil lønnsplassering må du ta kontakt med din arbeidsgiver og eventuelt med tillitsvalgt for å få dette rettet slik at du får etterbetalt for lite utbetalt lønn, anbefaler Ann-MariWold. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL fbaargang2007 fbseksjonHEL