– Jeg vil ikke ta fra dem det de faktisk kan gjøre selv. Magnhild er ansvarlig for støvtørkingen de gangene hun klarer det. Effektiv tidsbruk Berntsen sier at eldre ikke har så mange timer hjemmehjelpstjenester i løpet av en måned. Da gjelder det å utnytte tida effektivt. Det sier seg selv at faste hjemmehjelpere kjenner rutinene best, og får mer ut av tida. – Dessuten hjelper vi brukerne med private gjøremål. Det er en fordel at det er mennesker de etter hvert kjenner, blir vant med og som kjenner dem. – Jeg trives veldig godt og syns det går bra. Når vi er ferdige, tar vi en kopp kaffe og prater sammen og blir enda bedre kjent, sier Berntsen. OMSORG: Tone Berntsen og Magnhild Davidhaugen har kjent hverandre i ett år. Begge setter pris på å vite hvem de skal forholde seg til. Internasjonal bestselger! TOREY HAYDEN SKUMRINGSBARN Barnepsykolog Torey Haydens bøker bygger på egne erfaringer fra undervisning og oppfølging av barn med spesielle behov. Skumringsbarn er historien om tre skjebner som alle knyttes til Toreys spesialfelt, elektiv mutisme. Med varme, tålmodighet og klarsyn forteller hun fra sitt arbeid for å bryte gjennom tausheten og vinne barnas fortrolighet. Torey Hayden er oversatt til 28 språk. KR 299,- I NÆRMESTE BOKHANDEL! 34 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL