STILLINGSMARKEDET Demensdag Fellesarrangementet Demens i Oslo fredag 21. september samler alle byens organisasjoner som arbeider innen demensomsorgen. Arrangementet er rettet mot helsepersonell, demensrammede, pårørende, frivillige og andre. Programmet fins på www.geria.no.    JoD Arbeid som behandling Ifølge Sosial- og helsedirektoratets rapport Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren er arbeid en viktig del av behandlingen av mennesker med psykiatriske lidelser. Det kan styrke sosiale ferdigheter og redusere antall innleggelser. Hele 104.000 tilfeller av fravær i 2006 skyldtes psykiske problemer. Denne type lidelse forårsaker 20 prosent av alt sjukfravær.    KES Søknadsfrist: 7.sept 2007 Søknad sendes: Fransiskushjelpen v/ Øyunn Granerud (pr post eller pr mail) Enerhaugsgt 4, 0651 Oslo Tlf 22 70 76 80 Mailadr: ogranerud@ fransiskus.no Fransiskushjelpen Stiftelsen Fransiskushjelpen er en diakonal organisasjon knyttet til den katolske kirke. Tjenesten er åpen for alle. Pleietjenesten gir omsorg, pleie og lindrende behandling til hovedsakelig kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem. Fransiskushjelpen har også besøks- og sorgtjeneste samt et oppsøkende arbeid på gaten. Vi søker: 1 hjelpepleier/omsorgsarbeider 99 % fast stilling på dagtid, turnus med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse snarest. Ekstravakter søkes til dag, kveld og natt. • Lønn etter avtale. • Det forventes lojalitet til Fransiskushjelpens verdigrunnlag. Hovedoppgaver: Hjelpepleier/omsorgsarbeider jobber i vakter hjemme hos pasientene. Har medansvar for den helhetlige sykepleietjenesten hos pasienten, slik at pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt. Ønskede kvalifikasjoner: • God kjennskap og erfaring til kreftpasienter/lindrende behandling • Det legges vekt på personlig egnethet Vi tilbyr: • Ansvar og utfordringer i et aktivt miljø • Medlemskap i KLP • Veiledning For nærmere opp-lysninger kontakt: Øyunn Granerud, leder for pleie-tjenesten. Aker universitetssykehus HF er et helseforetak med virksomhet lokalisert på 16 steder i Oslo og Akershus. AUS har lokalsykehusfunksjoner for bydelene Alna og Bjerke i Oslo, samt Follokommunene Ski, Oppegård, Nesodden, Ås, Frogn og Vestby. Ved siden av dette har foretaket en rekke spisskompetanseområder innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, med regionog landsfunksjoner innenfor flere fagfelt. Foretaket har ca 3.400 ansatte. Omsetningen var på ca. 2,4 mrd. kroner i 2006. For ytterligere informasjon se www.aus.no MEDISINSK KLINIKK, AVDELING FOR REHAB. OG GERIATRI, POST 10, DAGHOSPITALET HJELPEPLEIER Saksnr. 07/ 2748. Fast 50% f.o.m. d.d., 18.75 t/uke. Saksnr. 07/ 2749. Fast f.o.m. 01.10.07, 37.5 t/uke. Dagtid, fri høytider og helger. Gjelder begge stillingene. Dagbasert rehabilitering med geriatrisk poliklinikk, utredning og behandling innen demens, slag, diabetes, m.m. Tverrfaglig samarbeid. Tett samarbeid med hjemmebaserte tjenester. Personale med lang erfaring. Hyggelig miljø med mye humor. Om stillingen: Er en del av team bestående av hjelpepleiere og sykepleiere. Oppfølging av pasienter. Søknadsfrist: 11.09.07 Aker universitetssykehus benytter elektronisk søknadsadministrasjon. Søk på vår hjemmeside www.aus.no under ledig stilling. Tett tverrfaglig samarbeid Oppgaver knyttet til ernæring. Noe laboratoriearbeid, opplæring vil bli gitt. Krav til utdanning og erfaring: Autorisert hjelpepleier. Ønskelig med erfaring fra geriatri. Krav til personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner, fleksibel og være positiv til nye utfordringer. Personlig egnethet vektlegges. Lønn etter foretakets overenskomster. Mulighet for bolig og barnehageplass. Kontaktperson: Avdelingssykepleier Bente Berg tlf. 22 89 45 12 eller Oversykepleier Torgunn Gennarakis, tlf. 22 89 48 47. Aker universitetssykehus HF Fagbladet 8/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonHEL