STILLINGSMARKEDET Enebakk kommune Enebakk kommune ligger bynært i Akershus, fire mil øst for Oslo sentrum, og har 9600 innb.Kommunen erienspennendeogfremtidsrettetutviklingsfasederdetsatsespå nettbaserte tjenester,offentlig servicetorg og kvalitetssikring av tjenester.Vi ønsker derfor å knytte til oss medarbeidere med initiativ og gnist, og som ser utvikling som noe inspirerende og positivt. Enebakk kommune er en IA virksomhet og har ca 430 årsverk. Mer om kommunen finner du på : www.enebakk.kommune.no HOS-avdelingen Hjemmetjenesten søker Hjelpepleier natt • Vi har ledig 1 fast nyopprettet 45 % stilling som hjelpepleier på natt, med arbeid hver 4. helg. Stilling som hjelpepleier på natt er organisert i hjemmetjenesten. Hjelpepleier vil jobbe i nært samarbeid med nattavdelingssykepleier. Sentrale arbeidsoppgaver: • Utrykning på trygghetsalarmer i samråd med nattavdelingssykepleier • Terminalpleie • Oppfølging av dårlige pasienter i hjemmene • Øvrige oppdrag for brukere i eget hjem Ønskede kvalifikasjoner: • Interesse for eldreomsorg og opptatt av å gi brukerne gode tjenester • Faglig engasjement, trygghet og selvstendighet • Evne til nytenkning og fleksibilitet • Gode norskkunnskaper • Personlig egnethet • Førerkort • Hjelpepleier med minimum 2 års relevant erfaring Vi kan tilby et aktivt og godt arbeidsmiljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har nytt elektronisk dokumentasjonsprogram, Profil. Vi støtter og tilrettelegger for relevant videre-/etterutdanning.Vi har biler til bruk i tjenesten. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. For nærmere informasjon om s tillingen, kontakt Beate Birkeli på tlf. 64 99 20 00 Søknad med kopier av vitnemål og attester, samt CV, merket 2007/251 sendes innen 11.09.2007 tilEnebakkkommune,Postmottak,1912 Enebakkellere-post: postmottak@enebakk.kommune.no Attester returneres på forespørsel. Ignagard Sykehjem Sykepleier • Stilling som Sykepleier 100 % for fast ansettelse er ledig Sentrale arbeidsoppgaver • Stillingen er tillagt koordinerende oppgaver i avdelingen, og er enhetsleders stedfortreder • Arbeider i turnus / hver 4. helg For stillingen gjelder • Autorisert sykepleier • Sykepleierfaglig ansvar • Delta i kommunens ‹‹sykepleierpool ›› • Tverrfaglig samarbeid • Samordne og koordinere den daglige driften • Delaktig i å utvikle sykehjemmet • Veilede medarbeidere • Delta i tjenesteyting Ønskede kvalifikasjoner • Kunnskap og interesse for eldreomsorg, og gi beboere gode tjenester . • Faglig engasjement, trygghet og selvstendighet • Evne til nytenking • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig • Personlig egnethet • Minimum 2 års arbeidserfaring etter sykepleierutdanningen Vi kan tilby et aktivt og godt arbeidsmiljø.Varierte og utfordrende oppgaver Nytt elektronisk dokumentasjonssystem – Profil Vi støtter relevant videre / etterutdanning. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. For nærm. info om stillingen, kontakt enhetsleder Unni Bøhler Tlf. 64 99 20 00. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester, samt CV, merket 2007/654 sendes innen 05. 09. 07. til Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakkellere-post:postmottak@enebakk.kommune.no Oslo kommune Sykehjemsetaten Lilleborg Sykehjem Vil du være med å arbeide i en etat med viktige samfunnsoppgaver? Sykehjemsetaten ble etablert 1.januar 2007 og har ansvar for drift av de kommunale sykehjemmene. Etaten har ca 4500 ansatte og drifter 32 kommunale sykehjem. I tillegg har etaten ansvar for kontraktsoppfølging av private og konkurranseutsatte sykehjem. Sykehjemsetaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens kapasitetsbehov og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt ulike brukergruppers behov. Etaten vektlegger kvalitet, fag, kompetanse og utvikling. Etatens administrasjon er lokalisert i Nedre Slottsgt.3 og består av 42 årsverk. Lilleborg sykehjem har 125 sykehjemsplasser fordelt på 5 poster. Post 3 er en avdeling med 25 langtidsplasser. Det er 5 sykepleierstillinger og 14 hjelpepleierstillinger på posten. Institusjonen har sykehjemsoverlege. Hjelpepleierstilling Avdelingen har nå en 100 % fast hjelpepleierstilling ledig. Vi kan tilby • godt fagmiljø • fokus på fag og kvalitet • godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives Vi er på jakt etter en kollega som • er autorisert hjelpepleier/omsorgsarbeider • er faglig engasjert og postiv innstilt • har gode samarbeidsevner og motivasjon til å arbeide med eldre • ser muligheter der andre ser begrensninger Arbeidstiden er 35,5 t/u turnus, med arbeid hver 3. helg. Lønnstrinn 18-28 etter ansiennitet i henhold til Oslo kommunes regulativ. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Emilia Nones Sæther på telefon 23 42 36 23 eller e-post: emilia-nones.sater@sye.oslo.kommune.no Søknadsfrist: 12. september 2007 Din søknad sender du til: Lilleborg sykehjem, Dynekilsgt. 20, 0569 Oslo www.oslo.kommune.no www.fagbladet.no Fagbladet 8/2007 > 37 frantz.no fbaargang2007 fbseksjonHEL