KURS KURS I FAGFORBUNDET Fagdager i Fagforbundet, Seksjon helse og sosial Hordaland høsten 07 Endringspsykologi Foreleser: John Berglund bedriftsrådgiver, doktorgrad innen forebyggende medisin fra USA, og har spesialisert seg på psykososiale relasjoner, kommunikasjon, og gruppedynamikk. Meget gode referanser som foreleser. Tema: • Et selvbilde å leve med. • Proaktiv i stedet for reaktiv. • Grensesetting uten avstand. • Den vanskelige samtalen • Sunn nærhet uten symbioser • Indre styrt ansvarlighet • Egenomsorg uten selvopptatthet. • Det indre budskapets makt. Deltakerne skal få en innføring/videreføring i viktige psykologiske prinsipper i forhold til menneskelige relasjoner – privat og i arbeidslivet. Tid og sted: Bergen Terminus Hall, 28. september 07 Målgruppe: Alle ansatte i kommunal og offentlig sektor. Pris: kr 1.350,ink. kursmateriell og varm lunsj. «Slik som man ser noen – kommuniserer man» Faglighet, etikk og kommunikasjon i arbeid med utviklingshemmede Foreleser: Per Lorentzen, psykolog, og ansatt ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag. Har tidligere arbeidet ved Skådalen kompetansesenter for hørselshemmede og døvblindfødte og Avdeling for voksenhabilitering, Ullevål universitetssykehus. Involvert i diagnostisering og utredning av barn og voksne med utviklingshemming, faglig veiledning til personale som arbeider med ulike typer funksjonshemninger og samtaleterapi med voksne utviklingshemmede. Tid og sted: Bergen Kalfaret Brygghus, 25. oktober 07 Målgruppe: Ansatte som yter tjenester til utviklingshemmede og ansatte innen habilitering. Seminaret vil også være relevant for pårørende og foreldre, og ansatte ved høgskoler, foreninger og organisasjoner. Pris: kr 1.350,ink. kursmateriell og varm lunsj. Grunnkurs for deg som arbeider for psykisk utviklingshemmede. Kurset skal bidra til økt kompetanse, forståelse og kvalitet i tjenesteutøvelse ovenfor personer med utviklingshemming. Foreleser: Knut Ove Solberg, sjefpsykolog ved avdeling for voksenhabilitering Ullevål universitetssykehus. Han har lang klinisk erfaring med målgruppen og har drevet med prosjekt og utviklingsarbeid tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Solberg har lang undervisningserfaring, og er en av Norges fremste på tema utviklingshemning og aldring. Tid og sted: Bergen Augustin hotell, 8.og 9.november 07 Målgruppe: Ansatte som yter tjenester til utviklingshemmede. Pris: 2.450,ink. kursmateriell og varm lunsj. Kursansvarlig fra Fagforbundet SHS Gry Nævdal Bolstad Informasjon/ endelig program og påmelding: Sigurd Inge Vardøy Kommunal Kompetanse Tlf. 91 87 26 64 – region-vest@kommunal-kompetanse.no Ammeveiledning trinn I og II Bidra til å dempe ammepresset ved å øke din kompetanse slik at du raskere finner årsaken til et ammeproblem og kan gi forskningsbasert veiledning. Målgruppe: Helsesøstre, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og andre som gir ammeveiledning. Tid: Trinn I: 3. desember.Trinn II: 4. desember 2007 Sted: Konferanselokalene i Forskningsveien 2A, ved Rikshospitalet, Oslo. Dette er kurs I og II i en rekke på 4 trinn som kan følges enkeltvis. For program og påmelding se: www.rikshospitalet.no/ammesenteret Spørsmål vedrørende kursinnhold kan rettes til Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Elisabeth Tufte på telefon 23 07 54 08 Nasjonalt kompetansesenter for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, blant helsepersonell og foreldre, myndigheter og media, i inn- og utland. Østfold Fagskole FAGSKOLEUTDANNING TIL HELSESEKTOREN, NOE FOR DEG? Yrkesrettet høyere utdanning for deg med yrkesfag fra videregående skole eller lang relevant praksis. Deltidsstudier: Jobb og studer samtidig! Skole en dag og en kveld pr. uke. Skolen tilbyr utdanning på deltid over 2 år innen følgende fordypninger: – Psykisk helsearbeid – Eldreomsorg – Barsel og barnepleie – Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer Ta kontakt med skolen for nærmere opplysninger og søknadsskjema. Søknadsfrist så snart som mulig. Oppstart planlegges høsten 2007 under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere. Studentene må betale kursavgift og materiell. • Østfold Fagskole, PB 103, 1740 Borgenhaugen, eller på • telefon 69973300 • www.ostfold-tf.vgs.no • E-post: otf@ostfold-f.kommune.no Alle planer er NOKUT-godkjente, og berettiget lån og stipend i Lånekassen. Medlemmer av Fagforbundet kan søke om utdanningsstipend gjennom organisasjonen. 38 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL