VERNEPLEIER KURS Fattigdomshøring i Oslo Velferdsalliansen, Kirkens Bymisjon og FO planlegger en fattigdomshøring i Oslo foran kommunevalget, melder Fontene. Målet er å få fattigdom på dagsorden i forbindelse med valget. Forskere, politikere, brukere og fagfolk fra praksisfeltet vil bli invitert for å høre brukerhistorier fra fattiges hverdag.    KES Mindre kommers i spesialisthelsetjenesten Bruken av private aktører innen somatisk spesialisthelsetjeneste gikk ned fra 2005 til 2006 i fire av våre fem regionale helseforetak. Det viser en rapport fra Sintef Helse basert på tallmateriale fra Samdata. Bruken av private, kommersielle sjukehus gikk ned med hele 29 prosent i Helse Midt-Norge. Bare Helse Nord økte bruken. Økningen her var på fire prosent, melder Helserevyen.    KES Hvordan etablere og drive ditt eget foretak som selvstendig næringsdrivende helsearbeider Kurs i Tromsø 22. oktober Kurs i Bodø 24. oktober Kurs i Trondheim 26. oktober Kurs i Kristiansand 29. oktober Kurs i Stavanger 31. oktober Kurs i Oslo 02. november Kurs i Bergen 15. november Bedre nærhet og kvalitet på helsearbeidertjenestene for brukerne. Bedre personlig kontakt og kvalitet på helsearbeidertjenestene for oppdragsgiverne. Bedre fleksibilitet, kvalitet og lønn for den enkelte selvstendige vikarhelsearbeider. Bedre anseelse, rekruttering og vilkår for alle helsearbeidere. Logg deg inn på helsearbeideren.no for mer informasjon og påmelding. E-post: helsearbeideren@yahoo.no Begrenset tall plasser. Påmeldingsfrist: 19. september NFUs boligkonferanse 2007. En konferanse med søkelys på ulike boløsninger og tjenestetilbud for personer med utviklingshemning. Sted: Quality Hotel Gardermoen Tid: 12. og 13. november 2007 KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 8/2007 > 39 Veier til egen bolig www.nfunorge.no OMSORGSARBEIDER Helsearbeideren SYKEPLEIER HJELPEPLEIER fbaargang2007 fbseksjonHEL