RETTIGHETENE til arbeiderne er få. Selv om situasjonen er i bedring, har de ikke rett på sykepenger, pensjon, overtidsbetalt eller noen av de andre godene vi tar som en selvfølge. «Det er tungt arbeid, og lange dager. Men tjente jeg ikke nok til å overleve.»    NYI NYI THUT 52 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL