det er bedre her enn hjemme i Burma, der Fagbladet 8/2007 > 53 fbaargang2007 fbseksjonHEL