DEBATT nærheten, de fleste av dere må finne ny arbeidsgiver, lød det lite oppløftende svaret. Det faktum at jo mindre utdannelse/lavere på rangstigen man er, jo vanskeligere er det å skaffe seg nytt arbeid, det hadde ingen skjenket en tanke. Selv ikke dem som i navnet – men ikke alltid i gavnet – tar seg av denne gruppen, hadde ikke fulgt med i timen. Det gikk også et lys opp for dem som tok best vare på seg selv og sine likesinnete: Jeg gjorde ikke nok, man må også ta vare på menneskene rundt seg for å få det godt! Dessverre kom alle disse «oppdagelsene» for sent, for sent for alle pasientene som hadde det bra på sykehuset og som regnet det som sitt. For sent for alle tidligere ansatte som ikke greide å skaffe seg nytt arbeid og havnet i bunnløs gjeld, med familietragedier som en sørgelig men naturlig følge. Heldigvis har vi politikere som står fram, og med kraftig stemme hevder at: Vi må sørge for at slike ting ikke gjentar seg, selv om historien gjentar seg. H. Else Vesen > LÆRLINGER Sier nei til framtidas fagarbeidere Nes kommune i Buskerud sier nei til å ta inn lærlinger. Dette viser manglende evne til langsiktig planlegging. Ungdommen er framtidas arbeidstakere og en viktig gruppe å fokusere på dersom vi ønsker en velfungerende kommune også i framtida. Det er ikke det minste rart at ungdommen flytter fra de små kommunene og til mer bynære strøk dersom dette er holdningen lokalpolitikerne og administrasjonen i kommunen har til framtidige fagarbeidere. De fleste kommuner sliter med å opprettholde en stor nok fagarbeidergruppe innen pleie og omsorg, skoler og barnehager. Det å nekte å ta inn lærlinger er med på å øke dette problemet. Om to år er de første helsefagarbeiderne klare til å begynne læretiden sin, og dette blir en stor gruppe lærlinger. Dersom Nes kommune ikke tar inn lærlinger, hvor skal da helsefagelevene fra Nes kommune få fullført sin utdanning. Jo, de går til andre kommuner, og veldig mange av disse velger da å fortsette å jobbe der de har avtjent læretiden sin. Kan virkelig Nes kommune klare seg uten denne ressursgruppen i framtida? I forbindelse med LOs vinterpatrulje besøkte Fagforbundet en barnehage i Nes kommune. Denne barnehagen synes det var synd at ikke de fikk ta inn lærlinger, dette fordi lærlinger er en ressurs. Lærlinger bringer ny kunnskap til barnehagen, og de bidrar i den daglige rutinen i form av målrettet arbeid med barna. Det samme vil være tilfelle på det lokale sykehjemmet, eller ved skolene i kommunen. Ungdommen er framtidas Illustrasjonsfoto: Heidi Steen arbeidstakere, og vi som samfunn har et felles ansvar for å gi denne gruppen en best mulig start på arbeidslivet. Partene i arbeidslivet har satt som mål at alle kommuner skal ha 1 lærling per 1000 innbyggere, jeg syns dette er et realistisk mål, og at Nes kommune som en del av velferdssamfunnet Norge ikke kan nekte å ta inn lærlinger. De må stå frem som en ansvarsbevisst kommune og ta sin del av ansvaret for våre framtidige arbeidstakere. Elin Volden Drijfhout, leder i ungdomsutvalget Fagforbundet Buskerud Lena Reitan, faglig ungdomssekretær LO Buskerud Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner | TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice | Inntil 10 % rabatt på feriereiser | Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker | Rabatt på advokattjenester | Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet | Rimelig bilfinansiering | Gratis MasterCard Rabatt på provisjon ved salg av bolig | Gode betingelser på banktjenester | Gode varer på netthandel www.lofavor.no    815 32 600 Fagbladet 8/2007 > 59 fbaargang2007 fbseksjonHEL