Oslos eldreomsorg langt under pari Langt under pari Tilbudet i kommunale pleie- og omsorgsboliger for eldre i hovedstaden er under halvparten av landsgjennomsnittet. Og sjansene er over dobbelt så store som i resten av landet for å ha utilstrekkelig faglig medisinsk tilsyn i slike boliger. Samtidig er andelen eldre i kommunale boliger som ikke får tilstrekkelig hjelp til personlig hygiene, mat og måltider, fire ganger så høy som for resten av landet. Så mange som tre av ti får utilstrekkelig hjelp til personlig hygiene, mat og måltider. Også når det gjelder tjenester kommer Oslo dårligere ut enn lands- gjennomsnittet. Den samlete innsatsen i hjemmebaserte tjenester i forhold til resten av landet var 60 Oslo tilbyr sine eldre et langt dårligere pleie- og omsorgstilbud enn landsgjennomsnittet. Tekst: EVEN TØMTE – Tida i Oslo har stått stille i ti år. Kommunen har ikke utviklet et tidsmessig, sammenhengende pleie- og omsorgstilbud, sier forsker Ivar Brevik ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR). Mangelfulle hjemmetjenester og få kommunale boliger – særlig med heldøgns pleie – fører til at mange eldre i stedet ender på sykehjem. Uten gode alternativer kommer de for tidlig på institusjon – og blir værende der. Det er blant konklusjonene i en rapport om pleie- og omsorgstilbudet i hovedstaden fra NIBR på vegne av Oslo fylkesforening av Norsk Pensjonistforbund. – Døra til sykehjemmet er stengt utenfra, ikke innenfra. Det er lite galt med sykehjemmene i Oslo. De fungerer ganske bra. Problemet er at tilbudet i omsorgsboliger og hjemmetjenester er for lite, sier forskeren. Lyset som ikke var bestilt En sen høstkveld kom fotballaget til Rommen sportsklubb til et nesten mørklagt treningsfelt på Stovner. Fotballspillerne pakket sammen og dro hjem. De var avhengig av lys for å trene skikkelig. Klubbleder Norvald Mo ringte sin kontaktperson i kultur- og idrettsetaten i Oslo kommune og fortalte hva som hadde skjedd. Kanskje trodde han at problemet skulle være løst til neste trening? Først noen uker senere kunne en av kommunens folk ringe og fortelle at sikringsboksen var fikset. Men, la han til – det er ikke bare boksen. Banen trengte nye lyspærer. Men det hadde han ikke fullmakt til, fikk idrettsleder Mo vite. Det trengtes en ny bestilling, til en annen etat. – «Du vil sikkert føle dette komisk, eller irriterende,» sa han. Jeg merket at han syntes det var litt pinlig, BYRÅKRATI: Idrettsleder Norvald Mo er oppgitt over hvor vanskelig Høyre-byrådet i Oslo har gjort det å få skiftet lyspære på idrettsfeltet. 14 > Fagbladet 8/2007 Foto: June Witzøe fbaargang2007 fbseksjonKIR