SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Bedre for barna Enslige mindreårige asylsøkere får det bedre når barnevernet overtar ansvaret fra UDI, mener tillitsvalgt Bjørn Wilhelm Hermansen. 28 > Sær og populær OiOi-festivalen er Festspillene i Bergen sitt uteprogram for folk flest. En kilde til opplevelse, innlevelse, oppsikt og innsikt. 30 > Bygg bibliotek Fokusforfatteren oppfordrer politikere til å satse på bibliotek fordi det er både kostnadseffektivt og en samfunnsnyttig satsing. 36 > BARNEHAGESATSING: Det trengs flere skoleplasser for å rekruttere til barnehagene mener fagforbundets Mette Henriksen Aas, her sammen med Mimi Bjerkestrand, utdanningsforbundet, Mariann Fjeldstad KFO og statsråd Øystein Djupedal –Motiveres til barnehagejobb Gaustadklubben gir bort penger Gaustadklubben har opprettet et nytt stipend for å fremme arbeidet med Det Gode Asylet. Eduard Myska og Gaustad sykehus’ teatergruppe er de første som mottar stipendet på 25.000 kroner. – Vi vil sette fokus på noe av det gode arbeidet som gjøres for mennesker med psykiske lidelser på våre psykiatriske sykehus. Behandling er mer enn piller. Kultur og kunstnerisk uttrykk som stipendmottakerne står for er et godt eksempel på det, sier leder i Gaustadklubben, Are Saastad. Formålet med stipend er å fremme Det Gode Asylet – et fristedet der mennesker med psykisk sykdom kan møte skjermete og gode omgivelser. Teaterinstruktør Eduard Myska får et studie- og reisestipend på 15.000 kroner som takk for mange års utrettelig arbeid med Gaustads teatergrupper for pasientene, og med et sterkt håp om at han fortsetter sitt viktige arbeid. Samtidig får teatergruppa Den Røde Gren, der tidligere og nåværende pasienter er skuespillere, 10.000 kroner i turnéstøtte. – Dette er fantastisk og rørende. Jeg ønsker å skape et varig kulturhus der mennesker med psykiske lidelser kan utfolde seg kreativt. Reisestipendet vil jeg bruke til å lære noe innenfor dette området, sier en glad Eduard Myska. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 8/2007 > 27 – Å satse på de ansatte i barnehagene for å rekruttere flere med førskoleutdanning er bra, men ikke nok. Det trengs også flere studieplasser for å oppfylle barnehageløftet, sier Mette Henriksen Aas, leder i forbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekt (SKKO). – Vi må motivere folk til å ta utdanning, både i barne- og ungdomsarbeiderfaget og som førskolelærere. Da må vi styrke veiledningstjenesten i den videregående skolen med folk som kan noe om karrieremulighetene på dette området, sier hun. SKKO-lederen er fornøyd med at kunnskapsminister Øystein Djupedal vil satse på dem som allerede er i barnehagen for å skaffe flere førskoleledere. – Dette er et av de punktene jeg la fram i møtet med Kunnskapsdepartementet, sier Henriksen Aas. Hun er glad for at departementet nå i større grad innkaller berørte parter til å komme med innspill, inkludert Fagforbundet. Anerkjenn realkompetanse – Mange ansatte i barnehagene har dispensasjon fra utdanningskravet, og det blir flere og flere. Dette er folk med lang og god erfaring som har jobbet som styrere i mange år, men mangler papirene. Å legge til rette for å fylle på med den kompetansen de trenger er positivt, sier SKKO-lederen. I denne sammenheng må en også vurdere realkompetansen og en avkorting av studietiden, mener hun. Henriksen Aas peker på at mange førskolelærere velger seg andre yrker. Det er derfor ikke nok å utdanne flere. Utfordringen er både å få nok studieplasser, og at folk blir i yrket. Da er det viktig at hele barnehagen er et opplæringsmiljø, understreker hun. Kaprer førskolelærere fra hverandre SKKO-lederen advarer mot at kommunene overbyr hverandre i tilbud om lønn, lengre ferie og andre goder for å skaffe seg førskolelærere. – Lønna bør opp for alle. At kommunene konkurrerer på lønn, fører bare til at tar førskolelærere fra hverandre. Det løser ikke utfordringen vi har med barnehageløftet, sier Mette Henriksen Aas. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE fbaargang2007 fbseksjonKIR