AKTUELT Bedre for asylbarn Enslige mindreårige asylbarn får det bedre når barnevernet overtar ansvaret fra UDI, mener Bjørn Wilhelm Hermansen, etatstillitsvalgt i Fagforbundet Bufetat. 1. desember er det klart for innflytting i et nytt barne- og ungdomssenter på Eidsvoll. Kapasiteten vil være 30 mindreårige enslige asylsøkere. Bakgrunnen er at Stortinget har vedtatt at ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere opp til 15 år skal overføres fra UDI til det statlige barnevernet. – I forhold til hvordan de enslige asylbarna har det på asylmottak i dag, blir det et kvantesprang å få flytte til omsorgssenteret, sier Bjørn Wilhelm Hermansen. Omsorgssenteret på Eidsvoll vil bestå av fem avdelinger med plass til seks barn på hver, og 70 ansatte. Ansettelsesprosessen er i avslutningsfasen. – Bufetat Region Øst har hatt informasjonsmøte med faginstanser og innvandrerorganisasjoner, og har fått ros for hvordan dette er planlagt, sier Hermansen. På møtet informerte også Barne- og likestillingsdepartementet om at en lovbestemmelse om enslige mindreårige asylsøkere vil komme på høring etter sommeren. Ikke a- og b-lag Hvordan tilsynet skal føres, er ennå ikke helt avklart. – Selvfølgelig skal foreldreløse barn i Norge ha skikkelig tilsyn. Barna skal ikke være rettsløse, men behandles på lik linje med norske barn, slår Hermansen fast. Han regner med at Stortinget vil Bjørn Wilhelm Hermansen, etatstillitsvalgt i Fagforbundet Bufetat. vedta retningslinjer for dette raskt over sommeren. – Fylkesmannen har i dag tilsyn med alle godkjente barneverninstitusjoner enten de drives i offentlig eller privat regi. Det er naturlig at Fylkesmannen også fører tilsynet for omsorgsinstitusjoner for enslige mindreårige flyktninger, sier Bjørn Wilhelm Hermansen til Fagbladet. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Gir styrehonorar til medlemmene Gaustadklubben ved Aker sykehus henter stipendpenger fra det honoraret på 88 000 kroner som helseforetakets styrerepresentanter mottar. Fagforbundet er representert i styret ved Aker sykehus av Gaustadklubbens leder Are Saastad. Han har valgt å gi styrehonoraret til et utdanningsfond for medlemmene, og til et stipend. – Det er en protest mot de pengene man får slengt etter seg. Det går an å tenke annerledes om disse pengene. I disse tider med Hydro-ledere som vil ta imot svimlende utbetalinger, må fagbevegelsen markere andre verdier, sier Are Saastad til Fagbladet.    MOS Måtte doble lønna Stjørdal kommune måtte doble lønna til feriejobbende ungdommer etter at LOs sommerpatrulje kom på besøk. Foto: Sissel M. Rasmussen VAKTBIKKJER: Med den velkjente bikkja som «frontfigur» har LOs sommerpatrulje avslørt nye overtramp. vil få den lønna de har krav på, selv om det sprenger kommunens budsjett for sommerjobber. Tekst: EINAR FJELLVIK Ifølge Trønder-Avisa slo sommerpatruljen alarm da de oppdaget at mellom 40 og 50 ungdommer er tilbudt sommerjobb i tre uker til ei lønn på 5500 kroner. Det tilsvarer ei timelønn på 48 kroner. Tariffavtalen sier at minstelønna for unge over 16 år skal være kr 100,21. – Det er ikke lov for kommunen å inngå dårligere avtaler enn det tariffavtalen sier, understreker Kristine Svendsen i LOs sommerpatrulje. Lav lønn – mange jobber Stjørdal kommune har de siste årene hatt en pott på rundt 300.000 kroner til sommerjobber for ungdom over 16 år. Fungerende rådmann i Stjørdal, Kari Lindseth Øfsti, forteller at de, for å få flest mulig ungdommer i jobb, opprettet et eget prosjekt i samarbeid med lokallaget av Fagforbundet. Ungdommene aktiviserer unger, klipper plener og gjør arbeid på kirkegården. – Skulle vi gå opp i lønn, så ville færre ungdommer få jobb, sier Lindseth Øfsti. Snudde på hælen Da LOs sommerpatrulje slo alarm, snudde imidlertid kommunen raskt. – Når vi har regler for hvor mye lønn ungdommene skal ha, så bør de få den lønna, slår ordfører Johan Arnt Elverum fast. Han lover nå at de som har fått sommerjobb i år, 28 > Fagbladet 8/2007 Kulturpris til LOs kulturpris gikk i år til Norges Musikkorpsforbund. Prisen på 25.000 kroner ble utdelt under LOs representantskapsmøte i Tromsø. LO-sekretær Rita Lekang la vekt på hvilken betydning korpsbevegelsen har for barn og ungdom og at mange i arbeiderklassen gjennom tidene har hatt stort kulturelt utbytte av å samarbeide med korpsene. Det er vel utenkelig å ha et 1. mai-arrangement uten korpsmusikk, heter det blant annet i LOs begrunnelse. Musikkopplæring for alle – LO og arbeiderbevegelsen står for en fellesskapskultur. Det gjør også musikkorpsene. Musikkopplæring skal være tilgjengelig fbaargang2007 fbseksjonKIR