OiOi for festspillopp Ole Hamre har fått frie hender til å lage festspillopplevelser under årets Festspill i Bergen. Folk som ellers ikke finner veien til scene og konsertsal skal få øyne og ører opp for at kunst og kultur beriker livet. 30 > Fagbladet 8/2007 Tekst og foto: MONICA SCHANCHE OiOi-festivalen er Festspillenes uteprogram, men med de samme mål: Satse på egne krefter, og skape kunst og kultur som en ikke kan oppleve noen andre steder enn i Bergen. Et mål er å være både sær og populær: Vise at det rare og fremmede ikke er farlig, men tvert i mot en kilde til opplevelse, innlevelse, oppsikt og innsikt. Når Sigmund Skaslien henger opp ned fra et tre i byparken mens han spiller bratsj, er det egentlig et bilde på OiOi-festivalens vesen: Å snu opp ned på innarbeidede sannheter og alltid stille spørsmål om vanen, sier musiker og komponist Ole Hamre. Han fryder seg når folk stopper opp i et overrasket oi! Folkofon Ole Hamre presenterer kunst for folk som vanligvis ikke går på festspill. Intensjonen med OiOi-festivalen er å innlemme alle slags folk i det universet Festspillene er. – Det er viktig at alle får kunstopp- levelser, og Festspillene byr på fantastiske opplevelser, også for mennesker uten spesielle forhåndskunnskaper, sier Hamre. Ut av vanetenking – Mye av kunsten under Festspillene ville grepet mange mennesker. Ikke alt er for alle, men veldig mye er for veldig mange. Men folk vet ikke om det sjøl. Det er en tradisjonell måte å tenke på, at kunst er forbeholdt en sosial elite, mener Hamre. – Før var den sosiale elite de eneste som hadde tid og råd. Slik er det ikke lenger. Nå har alle tid til å oppleve kunst, råd til å oppleve kunst og kompetanse til å ta i mot. Men vi har ikke ristet det gamle bildet av oss. Ole Hamre har latt det gå sport i å riste folk ut av vanetenkning. En gruppe en vanligvis ikke forbinder med Festspillene er Brann-supportere. I fjor ga han 500 entusiaster i supporterklubben fri utfoldelse til å framføre sine hengivne heiarop på Johanneskirketrappen, akkompagnert av Kato Ådlands spesialskrevne musikk. I år var det enda heftigere med hele store stå i rockesus før kampstart 16. mai. Orgel av menneskestemmer En konsert med barn i gruppen Fargespill – de fleste kommet hit som flyktninger – er trolig det som berørte mest under Festspillene. – Ideen bak er litt av det samme som Folkofonen. Av folks egen tone skapes et orgel av menneskestemmer. Fargespill er den samme ideen i integreringsperspektiv. Forskjellige kulturer møtes og blir et orgel for alle. fbaargang2007 fbseksjonKIR