Kultur i bæremei Den kulturelle bæremeisen skal gi førskolebarn en opplevelse av kunst og kultur av høy kvalitet, og ikke minst – alle skal få utfolde seg kreativt. Inspirert av Den kulturelle skolesekken har kulturavdelingen i Bergen kommune startet Den kulturelle bæremeisen som på en helt ny måte åpner barnehagen for kunsten. Det er også et mål å skape et møte mellom kunstnere og barnehageansatte, og undersøke hvordan barnehagene kan nyttig- gjøre seg kunstnerisk kompetanse i det daglige arbeidet. Prosjektet startet høsten 2006 som et treårig kunstformidlingsprosjekt for barn i ti pilotbarnehager. Første året i prosjektet har de ti barnehagene fått velge å satse på enten visuell kunst, dans eller musikk i forbindelse med jubileet Grieg07. Prosjektleder Greta Evjen samarbeider med kunstnermiljøet i Bergen, og har opprettet en kunstnerbank med nettverk av kunstnere som ønsker å besøke barnehagene og gi av sin kunst. Hun har også fått kunstnere til å lage egne teaterforestillinger. SKYGGETEATER: Lyd, lys og skygge sørger for mange spennende historier, laget av ungene selv. Tekst: MONICA SCHANCHE    Foto: ODDNY NAASEN 32 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR