sen – I løpet av dette første året har 20 kunstnere vært med i prosjektet, og de har alle lyst til å fortsette, sier Evjen. Filosofisk påfyll – Den kulturelle bæremeisen retter seg inn mot alle barnehagebarn fra ett til fem år, og vi har også trukket inn en filosof til å inspirere til filosofiske samtaler i barnehagen, forteller Evjen. Prosjektlederen samarbeider også med det nystiftede Senter for Kunstfag og kommunikasjon som vil forske på praksisfeltet. – Vi legger stor vekt på evaluering og dokumentasjon. Barnehagene får Greta Evjen, prosjektleder for Den kulturelle bæremeisen. video og digitalkamera, og de ansatte blir kurset i bruken. På opptakene ser en barnas reaksjoner, hvordan voksne jobber og hva en kan bli bedre på, sier Evjen. De ansatte i pilotbarnehagene blir også jevnlig innkalt for å utveksle erfaringer og ideer på fellessamlinger. Kunst til de yngste – Vi syns det er et fantastisk kjekt prosjekt! Daglig leder Oddny Naasen i Sandsli barnehage er full av begeistring for mulighetene Den kulturelle bæremeisen gir. – Et særmerke er at vi er opptatt av prosjektjobbing. Derfor er det kjempemessig å få være med i et prosjekt om kunst og kultur. Å sette seg mål, lage en start, en prosess, en avrunding og videre planer. Det er kjempelæring for både voksne og barn! sier styreren. Opplegget passer perfekt inn i barnehagens langtidsplan for 2004–2008, som har natur og kultur som hovedfokus. I år    barnehage. har barna blant annet vært på Dukke-    • Pedagogisk SANDSLI BARNEHAGE • Statoils bedrifts- nikkenes forstilling, Lille Edvard, om komponisten Edvard Griegs barndom, som vises i kunstnerhjemmet Troldhaugen. Fargespinn på lette trinn – Dette første året er fokus på dans og bevegelse, språkeksperimentering, eventyrlige farger og kulturreiser. Å få besøk av kunstnere, oppsøke kunstinstitusjoner og at barna får prøve selv har vært svært verdifullt, forteller Naasen. Danseren Veronica Thorseth har jobbet med barnehagen både sist høst og i vår. Barna fikk prøve en annerledes tilnærming til dans. De danset uten ytre påvirk- satsingsområde er natur og kultur. > Fagbladet 8/2007 > 33 Foto: Monica Schanche fbaargang2007 fbseksjonKIR