> DEN KULTURELLE BÆREMEISEN • Treårig kunstformidlingsprosjekt for barn i alderen 1–5 år. • Startet av Bergen kommune høsten 2006 med ti pilotbarnehager i samarbeid mellom byrådsavdeling for finans, kultur og næring og byrådsavdeling for oppvekst. • Fokus første året: dans, visuell kunst, Grieg07. • Hittil har 20 kunstnere og en filosof vært tilknyttet prosjektet. • Prosjektleder Greta Evjen kan kontaktes på telefon 55 90 47 29/920 620 65. «Kulturut- vekslingen med andre barnehager har vært en berikelse.» Oddny Naasen, daglig leder i Sandsli barnehage ning i form av musikk for å finne fram til bevegelse og dansen inni seg selv. Danseren Elizabeth Gunio har jobbet med de større ungene. Hun har brukt klassisk musikk og koreografert Høstdans med løvet og vinden som beveger seg. Barna har også laget tegninger om hvordan de opplever høst og høststormer, med stor oppvisning i desember. Etter jul har barnehagen arbeidet mer tverrfaglig. Selv om hovedfokus er dans, er det også åpent for innslag av visuell kunst og Grieg-jubileet. En spesiell opplevelse sørget bandet Casiokids for, med en egen konsert i barnehagen. Det ble et møte med elektronisk, klassisk og teknomusikk og spennende skyggeteater med lys, lyd og skygge. Samtidig som de spilte Dovre-gubbens hall, fikk ungene se skyggefigurer på lerret, laget med håndbevegelser og skyggepinner. Like etter var de i gang selv. Ungene fikk også lære lydsampling – ta opp lyder og lage musikk – av sine egne stemmer og lyder. Himmeldryss og filosofi I vårhalvåret har barnehagen arbeidet i et videre perspektiv og tatt inn farger som et viktig element. I januar begynte barna å være på utkikk: Hva er svart og hvitt rundt meg? Februar var viet blått. En barnegruppe tok for seg pyramidedans og blå stemning i Dovregubbens hall. Andre brukte tegning og laget blått selvportrett. Barna har også fotografert og vist bildeserier med blått filter. Mars i gult ble lek med tre små kinesere og gule selvportrett. I april var himmeldrysset rødt, med totempel og indianerdans. Filosof Anders Peter Petersen har vært med i hele prosjektperioden. Da barna jobbet med svart og hvitt, kom spørsmålet: Hvor kommer skyggene fra? Det førte til filosofiske samtaler om kontrastene i følelser, undrende spørsmål og fabulering om hva som fins under sol og måne. Himmel og hav – Pilotprosjektet har vært gull verdt. Kulturutvekslingen med andre barnehager har vært en berikelse. Det har ikke minst vært inspirasjon også for oss som KROPPENS EGEN DANS: Barn lytter til kroppen, danser bevegelser den selv vil uttrykke når det er helt stille. jobber i barnehagen. Prosjektet har gitt oss påfyll og læring i hverdagen. Alle har fått øve seg på å legge til rette. Vi har lært å synliggjøre arbeidet vårt, og barna har lært mye og fått oppleve og prøvd ut mange spennende kunstuttrykk, konkluderer Oddny Naasen, som håper at barnehagen får mulighet til å delta i Den kulturelle bæremeisen også neste år. 34 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR