42 > Fagbladet 8/2007 «En agent hjalp meg å finne jobb i Thailand. å tilbakebetale det jeg skyldte ham.» MOE MOE KHAING fbaargang2007 fbseksjonKIR