ARBEIDSDAGENE for flyktningene er lange, ofte 16 timer sju dager i uka. 610.000 burmesere fikk arbeidstillatelse i Thailand i juli 2004. I tillegg er det flere hundre tusen ulovlige migrantarbeidere, og familiene. Det første året brukte jeg på > Fagbladet 8/2007 > 43 fbaargang2007 fbseksjonKIR