L INNHOLD > Foto: Vegard Velle 8    TEMA: – Tilbudet er ikke godt 14    Oslos eldreomsorg langt under pari 14    Lyset som ikke var bestilt 17    Har avløpskontrollen 18    Gikk ut av Frp 20    PORTRETTET: Krigeren 40    FOTOREPORTASJEN: Flukten, drømmen, håpet 46    Dagen derpå 52    Sommer, sol og skolering 54    På desimalene løs FASTE SPALTER 4    Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27    Aktuelt 36    FOKUS: Er graviditet en sykdom? 38    Seksjonslederen 49    Debatt 56    Oss 58    Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Kule penner 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON Svensk velferdsrasering Den svenske velferdsstaten er utsatt for hogg. I løpet av mindre enn et år har den borgerlige regjeringen vedtatt drastiske reduksjoner av tilbud som rammer de aller svakeste hardest. 46 > Uheldig statliggjøring Riksrevisjonen i Danmark slår full alarm. Etter at skatteinnkrevingen ble statliggjort har skattegjelden eksplodert. Svært mange kommuner er kritiske til det de kaller tvangsovertakelse av innkrevingen. 32 > 2 > Fagbladet 8/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9286 241 393 Trykksak E M Ø M Foto: Urban Orzolek T I K E J R fbaargang2007 fbseksjonKON