SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Inn med skatten Antall arbeidsløse og konkurser i en kommune er viktigere enn kommunestørrelse for hvor mye skatt som blir drevet inn. 29 > Valgjokeren Innføring av eiendomsskatt i Skedsmo utløste en del skremselspropaganda. I etterkant har både lokalidretten og næringslivet støttet skatten. 30 > Tilrettelegging Arbeidsgivere kan tilrettelegge arbeidet for gravide og dermed unngå mange sykefraværsdager, mener fokusforfatteren. 36 > Første spesialist i HMS Temahefte om miljø I dette nummeret av Fagbladet følger det med et temahefte om miljøarbeid, og om hvilke utfordringer dette vil gi kommunene i årene som kommer. Som vi alle vet, betyr kommunenes utfordringer det samme som utfordringer for de ansatte, det vil si Fagforbundets medlemmer. De kan i mange tilfeller inneha nøkkelroller i dette viktige arbeidet. Forskermiljøet mener kommunene på kort sikt kan bidra til å redusere landets samlede klimautslipp med opptil 15 prosent. Vi snakker altså om et betydelig bidrag. Men et slikt resultat krever nye løsninger, det krever god planlegging, og – ikke minst – det krever handling! Kommunalminister Åslaug Haga er en av bidragsyterne i temaheftet, som har eksempler som viser hvordan kommuner arbeider med miljøutfordringene, og som også viser et skremmende eksempel på en fuktig framtid ved havet hvis vi ikke klarer å redusere klimautslippene. PF Grete Hess Sømme er den første i Fagforbundets kontorseksjon som har fått utstedt sertifikat i Fagstigen. – Rektor oppfordret meg til å ta kurset i Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse siden ingen andre ved skolen hadde denne formalkompetansen. Jeg synes det var kjekt at hun spurte meg i stedet for en lærer, sier Sømme, skolekonsulent ved Gosen skole i Madla bydel i Stavanger. Fagstigen er en sertifisering som formaliserer den enkeltes realkompetanse. Ordningen er initiert av Fagforbundet og munner ut i betegnelsen spesialist. Tar grep – Etter kurset er det flere ting jeg ønsker å forandre på skolen. På personalmøtene er helse, miljø, sikkerhet (HMS) et fast punkt på dagsorden, som jeg har ansvaret for, sier Sømme, som også er HMS-leder. Blant tiltakene Sømme allerede har drevet fram er en miljøsertifisering av skolen i Miljøfyrtårnet, miljøstasjoner i klasserommene og en økologisk kantine. I tillegg er det blitt fast praksis at alle som har vært sykmeldt i en uke skal få en telefonoppringning fra skolen. Etter to uker sender arbeidsgiveren blomster, og personen får Foto: Karin Sunderø SERTIFISERT: HMS-leder Grete Hess Sømme står bak miljøsertifisering, miljøstasjoner i klasserom og en økologisk kantine på Gosen skole. tilbud om en samtale med HMSlederen eller rektor. – Ordningen er blitt godt mottatt. Vi har diskutert den på personalmøter, og alle vet hvordan den fungerer. Hadde realkompetansen Videreutdanningen besto i seks forelesningsdager ved Universitetet i Stavanger. I tillegg kom 2000 sider med pensumlitteratur, skriftlig eksamen og hjemmeeksamen. Kurset ble tatt over et halvt år. – Jeg har en del erfaring fra tidligere, blant annet flere kurs. Realkompetansen var derfor allerede på plass. Gjennom kurset på universitetet oppfylte jeg også kravene om et skriftlig arbeid, sier Sømme. Økt lønn Om det følger økt lønn med fagstigen er ikke Sømme klar over ennå. – Økt lønn bør være en del av fagstigen. Det er jo tilfelle hos andre yrkesgrupper, for eksempel miljøterapeuter, hjelpepleiere og sykepleiere. Hun oppfordrer de mange som sitter med realkompetanse til å gjøre det samme som henne; skaffe seg papirer på realkompetansen. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 8/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKON