Eiendomsskatt blir valgjokeren Huseiernes Landsforbund og Frp har inngått et samarbeid om å sette eiendomsskatten i sentrum av høstens kommunevalg. I Skedsmo ligger det an til å bli den store saken. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ANN-ELIN WANG Antallet kommuner med eiendoms- skatt har økt med 15, til totalt 283 de siste par årene, viser en ny undersøkelse gjennomført av Huseiernes Landsforbund. «Uforståelig», kommenterer organisasjonen, som mener skatteformen må avvikles. Kommuner benytter seg i økende grad av adgangen til å kreve inn eiendomsskatt, viser studien. Med utgangspunkt i funnene har organisasjonen laget en verstingliste, med Notodden, Sel og Karlsøy på topp. Oppblomstring av barneidretten Skedsmo i Akershus er blant de ferskeste kommunene som har begynt å ta inn eiendomsskatt. Den 1. januar 2005, i de harde årene med Erna Solberg, innførte kommunen skatten. I etterkant har satsingen på barn og unge spiret og grodd. – Jeg er stolt over oppblomstringen vi har fått til gjennom de mange prosjektene vi har satt i gang i kommunen, sier Skedsmo-ordfører Anita Orlund (Ap). Blant de første sakene vi grep fatt i som nyvalgt kommunestyre i 2003, var arbeidet med budsjettet og handlingsplanen. – Ganske raskt så vi at muligheten til å drive politikk var minimal, gitt de trange økonomiske rammene, forteller Orlund. «Innføringen av skatten utløste en god del skremselspropaganda.» Anita Orlund (Ap), ordfører i Skedsmo 30 > Fagbladet 8/2007 Dårlige idrettsanlegg Skedsmo hadde få og dårlige idrettsanlegg og hang kraftig etter i forhold til den raske befolkningsveksten. Raskt skjønte det politiske flertallet at de tilgjengelige midlene ikke strakk til for å bygge nye eller utbedre eksisterende idrettsanlegg. – Vi spurte oss selv: Skal vi sitte her i fire år og ikke ha muligheten til å gjøre noe av det vi har lyst til? Skremselspropaganda – Innføringen av skatten utløste en god del skremselspropaganda. Det ble skrevet om at folk måtte betale både ti, tolv og femten tusen kroner i skatt. I etterkant ser jeg at enkelte velgere følte seg lurt, siden saken ikke var oppe i kommunevalget. Det beklager jeg. Men til sjuende og sist er dette et politisk valg. Skulle vi holde våre andre valgløfter, måtte vi innføre eiendomsskatten, sier Orlund. I etterkant har proteststemmene dempet seg. Mange har nok sett at skattleggingen er håndterbar. Både lokalidretten og næringslivet har erklært sin støtte. Og det er kanskje ikke rart, siden inntektene fra skatten har utløst en voldsom aktivitet. Prosjekter i fleng Den største andelen av potten har gått til barn og unge. Kommunen har montert tre nye barneskoler og en barnehage, etablert kunstgressbaner og fotballbinger, kjøpt inn 1000 Foto: Mette Johnsrud fbaargang2007 fbseksjonKON