Skatteinnkreving ute av kontroll Etter at den danske staten overtok de kommunale skattekontorene har skattegjelden eksplodert, fastslår den danske Riksrevisjonen. Risikoen er stor for at penger er tapt. Tekst og foto: VEGARD VELLE I Norge ønsker Finansdepartementet og Skattedirektoratet å statliggjøre skatteinnkrevingen. Også Riksrevisjonens konklusjoner peker i samme retning. I Danmark overtok statlige Skat de kommunale skattekontorene den 1. november 2005. Historien om statliggjøringen er så langt slett ingen suksesshistorie. Full alarm Kommunene har hele tiden vært kritiske til nyorganiseringen, men nå slår også Riksrevisjonen full alarm. Ifølge sistnevnte er skatteinnfordringen ute av kontroll. Nivået på kontroll og service ligger 21 prosent under tilstanden før statliggjøringen. Beskyldninger om rot, dårlig arbeid, underbemanning og dårlig forberedelse hagler mot skatteministeren og staten. Kostbar butikk Regjeringen hevdet den nye innfordringen ville bli både mer effektiv og mer ensartet. Så langt har omorganiseringen vist seg å være en kostbar butikk. Siden staten overtok, har drøyt 400 millioner skattekroner blitt borte, og restansene har steget med 1,7 milliarder kroner. Danske kommuneledere er sterkt kritiske til det de kaller «tvangsover- takelsen». Ikke minst har kritikken boblet over etter at de sentrale skattemyndighetene slett ikke viser seg å være mer effektive enn kommunene. Katastrofe Borgermesteren i Ballerup kommune, Ove E. Dalsgaard, er blant dem som ikke holder igjen på kritikken mot skattereformen. – Den statlige overtakelsen er en katastrofe: IT-systemløsninger er mangelfullt koordinert, organiseringen av personalet er sviktende, myndighetene har ikke nok fokus på kjerneoppgavene, mange ansatte vet ennå ikke hvor de skal jobbe fra og 32 > Fagbladet 8/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON