ledelsessystemet er overdrevent sentralistisk. Tidligere var oppgaven fordelt mellom kommunene og staten. Men som et ledd i kommunalreformen av 2005, ble både beregningen av skatt og innfordringen overført fra kommunene til staten. Ville spare penger Utløsende for sentraliseringen av skatteinnkrevingen var tall som viste at skattemyndighetene i andre nordiske land, spesielt Sverige, var mer effektive. Hver ansatt fikk gjennomsnittlig inn flere penger. Det var altså ikke frustrasjon over sviktende skatteinntekter som drev fram reformen. – Med mindre de mener at folk gikk rundt og tvinnet tommeltotter, må det være oppgaver som nå ikke blir løst. Paradoksalt nok har Skat begynt å be folk gå til kommunene for å få skatteveiledning, sier Dalsgaard. Fungerte perfekt I 2003, to år før statliggjøringen, opprettet Ballerup et interkommunalt skattesamarbeid med fire andre kommuner. Den daværende skatteministeren anbefalte regionale skattesentre. Og Ballerup fulgte lydig opp signalene fra regjeringen. – Skattekontoret fungerte perfekt. Det var effektivt og hadde dyktige medarbeidere i et sterkt faglig miljø. De satt tett på oppgaven og følte den var viktig. Vi var derfor sterkt kritiske da staten tvangsovertok oppgavene. Taper penger Etter overtakelsen har kommunene mistet de statlige overføringene til «Danmark taper penger på den statlige skatteinnkrevingen.» Ove E. Dalsgaard, borgermester Ballerup kommune MOTSTAND: Borgermester Ove E. Dalsgaard (t.v.) og servicedirektør Ole Nielsen i Ballerup kommune ber politikerne på Folketinget holde fingrene unna det kommunale fatet. skattedriften. På grunn av den høye effektiviteten gikk denne driften med 12 millioner i overskudd. Etter at staten tok over har innbyggernes restanser til kommunen vokst med 5,5 millioner kroner. – Hvis ikke Skat nå kommer seg ut til skattebetalerne, vil skattene begynne å hope seg opp. Og da blir de stadig vanskeligere å drive inn. Vi risikerer å tape opp til 20 millioner kroner, skatteinntekter tilsvarende et nytt pleiesenter, sier Ole Nielsen, servicedirektør i Ballerup kommune. Sentralistiske politikere – Et problem i Norden er at regjeringer uavhengig av politisk farge blir stadig mer sentralistiske. Det er ikke lenger så viktig å være tett på innbyggerne. Vi pleier å si at EU har tatt over så mange oppgaver at politikerne på Folketinget må ha noe å gjøre de også. Vi må stadig be dem holde fingrene unna, forteller Dalsgaard. Selv om lokalpolitikerne beklager omorganiseringen, er de avhengig av at skatteinntektene kommer inn. – Nå håper vi naturligvis på det beste for Skat, for nå er jo systemet blitt sånn. Og da ønsker vi at de lykkes, sier Ole Nielsen.    > > SKAT • Skatteinnkrevingen i Danmark ble statliggjort 1. november 2005. Skat er navnet på den nye skattemyndigheten. • Den statlige skatteetaten og de kommunale skattekontorene ble slått sammen til en statlig etat og samlet i 30 skattesentra. • Siden oppstarten har Skat redusert antall ansatte med cirka 800 personer. • Statliggjøringen har vært preget av it-problemer og uro blant de 9200 medarbeiderne. • Drøyt 400 millioner kroner kan ha gått tapt. Restansene har steget med 1,7 milliarder kroner. Fagbladet 8/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKON