Preben Kristiansen, direktør for strategi og utvikling i Skat. Illustrasjonsfoto: colourbox.com SERVICE: Kommuneledelelsen er stolt over Ballerup kommunes kundetorg. Servicearbeiderne er lett tilgjengelige i den åpne løsningen. Effektivt, effektivt, effektivt – Parallelt med statliggjøringen ble skattevesenet redusert med 800 ansatte, alle ved naturlig avgang, forteller Preben Kristiansen, direktør for strategi og utvikling i Skat. Skattevesenets organisering har vært gjenstand for en lang debatt i Danmark. På nittitallet skjedde en klargjøring av kommunenes ansvarsområder. Kommunenes ansvar var å forvalte skattepengene – ikke å kreve dem inn, forteller Kristiansen. Lite effektiv En strukturkommisjon sammenliknet effektiviteten i Danmark med den i resten av Norden. Undersøkelsen viste at skattemyndighetene i Danmark brukte vesentlig større ressurser enn de andre landene. – Konsulentfirmaet Boston Group gjennomførte en analyse som viste at vi kunne spare 25–35 prosent av ressursene over fem år. Disse tallene overbeviste et så å si samlet Folketing om slå sammen den statlige og kommunale skatteoppkrevingen. Ifølge Riksrevisjonen førte den lokale selvbestemmelsen over skatten også til store lokale variasjoner i beregningen av likningen og i innkrevingen. Små kommuner var generelt mindre effektive enn de større. Avanserte datasystemer viste seg dessuten vanskelige å innføre i små miljøer. Ville spare – Vi fikk bare et år på å forberede sammenslåingen. Politikerne var utålmodige etter å spare penger på sammenslåingen raskest mulig. Dermed endte vi opp med svært uheldige startvansker som påvirket produksjonen, forteller Kristiansen. Kun et halvt år før opprettelsen fikk medarbeiderne som skulle overføres fra kommunene til staten vite om det. – Nå er forholdene mer stabile, og produksjonen på vei opp igjen. Målet er å være oppe på det gamle nivået innen utgangen av året. En stor organisasjon kan organisere seg mer effektivt enn mange små. Vi kan for eksempel lære av de områdene som har den beste praksisen og spre disse lærdommene til resten av organisasjonen. Mindre dialog Ifølge Kristiansen er innbyggernes behov for dialog med skattevesenet mindre enn før. – Kommunene har fått 300 årsverk av oss til å gi generelle skatteråd i serviceskrankene. Detaljerte og kompliserte spørsmål samt nedbetalingsplaner går videre til oss. 34 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON