FOKUS Illustrasjonsfoto: colourbox.com gravide, samtidig som påstanden gjør det vanskeligere for de gravide å få en sykemelding. Vi er jo så opptatt av sykefraværet. Hvorfor ikke da gjøre noe for å redusere det under svangerskapet? For å ruske opp i arbeidsgiverne, har vi laget et skjema til bruk for svangerskapskontrollen rundt om i landet. Her kartlegges hvilke tiltak som må til for å legge arbeidet til rette for den gravide. De gravides situasjon er også blitt et satsingsområde for Navs arbeidslivssentre. Sykehusene hører til de største arbeidsplasser for kvinner. Ved Haukeland i Bergen og ved Harstad sykehus har det vært gjennomført forsøksordninger der jordmødre i svangerskaps- kontrollen har vært rådgivere og sammen med ledelsen funnet fram til løsninger som har redusert sykefraværet i graviditeten med 5–10 uker. Men arbeidsgivere som tror at tilrettelegging betyr å be andre arbeidstakere overta de utsatte jobbene, tar grundig feil. Tilrettelegging er ikke gratis, og det har heller aldri vært meningen, men det er heller ikke en frivillig sak. Det er en del av arbeidsgivers omsorgsplikt. Unnlater man å legge til rette, er det et brudd på arbeidsmiljøloven. DE GRAVIDE selv er ingen pressgruppe. De har nok annet å tenke på. Men fagforeningene burde her gjøre en jobb, som å rydde opp i lønnstilleggene som faller bort når de gravide slipper ubekvemme vakter. Ellers kan det bli økonomien som bestemmer og som blir utslagsgivende for om den gravide står i tilrettelagt jobb uten tillegg eller får en sykemelding. Bedrifter som tar tilrettelegging for gravide på alvor, får nyttig kunnskap. Lag generelle planer og tilpass individuelt. Gjør bedriftens «graviditetspolitikk» kjent og bruk den som modell når andre ansatte trenger tilrettelagte arbeidsoppgaver. Når arbeidsgiverne tilrettelegger for gravide, lærer de å tilrettelegge for alle. UNDERSØKELSER VISER at to av tre kvinner trenger tilrettelegging i en eller annen form. De viser også hvilke endringer gravide kvinner selv ser behov for: • Færre tunge løft • Mindre slitsomt arbeid • Kortere arbeidstid • Flere pauser • Bedre mulighet til å sitte ned • Mindre arbeidsmengde • Mer fleksibel arbeidstid • Fritak for farlige stoffer • Mindre kvelds-/nattarbeid • Mindre overtid • Fritak fra røntgen/radioakti- vitet Fagbladet 8/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonKON